Bevoorraden zonder uitlaatgassen

In de binnenstad alleen bestel- en vrachtverkeer zonder uitlaatgassen. Het college heeft het voornemen om dat in 2025 in te voeren. Na overleg met ondernemers is nu een aanpak uitgewerkt om te komen tot schone en slimme bevoorrading. Zonder uitlaatgassen van bevoorradingsverkeer wordt het in de binnenstad prettiger en gezonder.

Wethouder Frits Rorink: “Samen met ondernemers, bewoners en transportsector gaan we de komende jaren toewerken naar nul emissie. We zetten op allerlei vlakken stappen voor een duurzame en leefbare toekomst. Tegelijkertijd houden we daarbij de haalbaarheid en betaalbaarheid goed in het oog.”

Begrenzing

De zone bestrijkt het gebied tussen het NS-station, de IJssel en de twee bruggen eroverheen. De doorgaande wegen (Welle, Handelskade en Singel) begrenzen het gebied maar behoren zelf niet tot het gebied.

Goed bezig

De Deventer binnenstad is al volop goed bezig. Voorbeelden van duurzame stadslogistiek zijn de fietskoerier en de elektrische bezorgservice van KonnecteD. Ook de actie “Deventer binnenstad komt naar je toe!” werkt met duurzame logistiek.

Overleg

Het afgelopen jaar is met ondernemers en andere betrokken partijen gesproken over de omvang van de nul-emissiezone en de stappen naar de invoering in 2025. Op basis van die gesprekken is het voorstel voor de zone en het stappenplan verder uitgewerkt. De emissievrije zone is niet van toepassing op personenvervoer, maar geldt voor de bevoorrading van winkels, horeca ed.

Green Deal

In 2017 ondertekende de gemeente Deventer de landelijke Green Deal Zero Emission Stadslogistiek. Net zoals veel andere gemeenten, werkt Deventer sindsdien aan een plan voor bevoorrading zonder uitlaadgassen. In 2019 hebben de afspraken uit de Green Deal een nieuwe impuls gekregen. In het landelijke Klimaatakkoord is afgesproken dat dertig tot veertig grootste Nederlandse gemeenten, waaronder Deventer, in 2025 nul-emissiezones voor bestel- en vrachtverkeer hebben ingevoerd.

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Optredens van schrijvers tijdens Deventer Boekenmarkt op het Vogeleiland

Vogeleiland in teken van kinderboek Op zondag 4 augustus vindt de Deventer ...