Veel interesse opvolging Dadema bij Gemeente Raalte

Maar liefst zeven vrouwelijke en tweeëntwintig mannelijke kandidaten, hebben zich gemeld voor de positie van het burgemeestersambt van de gemeente Raalte. Het merendeel van de kandidaten heeft of had in het verleden een hoofdfunctie in het openbaar bestuur.

De leeftijden van de kandidaten varieert tussen de 38 en 63 jaar. Er is sprake van een grote diversiteit in politieke voorkeur. Maar er zijn ook gegadigden die geen politieke voorkeur hebben. Het burgemeestersambt in Raalte is sinds 12 juli 2023 vacant door het aan (toenmalig) burgemeester Martijn Dadema verleend eervol ontslag. Sindsdien neemt Arco Hofland het ambt waar in deze gemeente. De sollicitatietermijn liep van 20 december 2023 tot 18 januari 2024.

Zoektocht
Op 18 december 2023 begon de zoektocht met het vaststellen van het profiel van de nieuwe burgemeester door de gemeenteraad van Raalte. Met het sluiten van de sollicitatietermijn begint de volgende fase, waarbij de Commissaris van de Koning zich verder verdiept in de sollicitanten en gesprekken voert. Daarna deelt hij zijn bevindingen met de vertrouwenscommissie, een commissie bestaande uit raadsleden, en wordt er een selectie gemaakt.

Voordracht minister BZK
De vertrouwenscommissie gaat met deze selectie van kandidaten in gesprek en brengt verslag uit aan de gemeenteraad van Raalte. Hieruit volgt vervolgens een aanbeveling. Het is uiteindelijk aan de raad om de beste kandidaat voor Raalte bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor te dragen. De minister gaat met de kandidaat in gesprek en draagt deze vervolgens voor benoeming voor bij de Koning. Naar verwachting kan in juni 2024 de nieuwe burgemeester voor de gemeente Raalte aan de slag.

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Powered by WPeMatico

Over Salland TV

x

Check Also

Raalte maakt afspraken met provincie over windenergie

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om afspraken te ...