Politiek

BBB: Huidige politiek is verantwoordelijk voor ontboering van Nederland

Zestienduizend boerenbedrijven hebben geen opvolger. Deze cijfers die het CBS vandaag heeft gepubliceerd zijn zeer alarmerend, vindt de plattelandspartij BBB (BoerBurgerBeweging), die op 17 maart meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen. “Nederland is in rap tempo aan het ontboeren. De huidige ...

Lees verder »

Heel veel bezwaar tegen plaatsing van 9 windturbines van 225 meter hoog langs A1 bij Deventer

De gemeente Deventer heeft ruim 650 reacties met voornamelijk veel kritiek en zorgen gekregen over de plaatsing (voorgenomen besluit college) voor nieuwe windturbines langs de A1 bij Deventer. Het plan voor deze maximaal negen windmolens langs de A1 zorgt voor ...

Lees verder »

Voedselbank krijgt geen 5000 euro subsidie van gemeente Olst-Wijhe

De Voedselbank Raalte die ook Olst en Wijhe bedient krijgt dit jaar geen financiële steun van de gemeente Olst-Wijhe. De aanvraag voor een subsidie van 5000 euro was te laat en er kan geen financiële ruimte voor gevonden worden. De ...

Lees verder »

Hameroverdracht bij plaatselijk belang Haarle

Tijdens de algemene ledenvergadering op 9 maart 2021 zal John Disselhorst, voorzitter van het Plaatselijk Belang Haarle, zijn voorzitterschap neerleggen. Tevens stelt hij zichzelf, na 3 jaren van inzet binnen het bestuur, niet verkiesbaar voor een tweede termijn. John is ...

Lees verder »

ChristenUnie Deventer en #NietAlleen werken samen tegen eenzaamheid

In deze Kerstperiode werken de ChristenUnie Deventer en het initiatief #NietAlleen samen om kerstpakketten voor mensen in de knel te helpen met een klein beetje licht, in de vorm van kaarsen. ‘Wat een mooie manier om aan onze bezoekers te ...

Lees verder »

Doorbraak: duidelijkheid over opwaardering N35

Plan voor verbetering veiligheid, doorstroming en leefbaarheid De N35 tussen Wijthmen en Knooppunt Raalte wordt een stroomweg van 100 km/u, kruisingen worden ongelijkvloers en de weg gaat niet meer door Mariënheem maar wordt er omheen geleid. Ook volgt er onderzoek ...

Lees verder »

Deventer Belang, Deventer Sociaal, CDA en GroenLinks: vragen over nadelen dienstregeling van bussen voor ouderen

De fracties van Deventer Belang, Deventer Sociaal, CDA en GroenLinks  stellen vragen aan het stadsbestuur van de gemeente Deventer naar aanleiding van berichtgeving in de Stentor van 20 november 2020. In het artikel worden negatieve effecten geschetst van de nieuwe ...

Lees verder »

VVD-fracties N35 roepen Rijk op fors te investeren in Overijssels karrespoor Zwolle-Enschede

Al jaren staat de verbetering van de N35, het ‘karrenspoor’ tussen Twente en Zwolle hoog op de VVD-agenda. Een te lage maximumsnelheid, slechte doorstroming, beperking van een tweebaansweg en gelijkvloerse kruisingen hinderen álle weggebruikers die zonder vertraging en veilig op ...

Lees verder »

Gemeenteraad Olst-Wijhe stelt Ruimtelijke Visie Duurzame Energie vast

Afgelopen maandagavond stelde de gemeenteraad van Olst-Wijhe de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie vast. Hierbij bracht ze twee wijzigingen aan in het voorstel van het college van B&W. De geluidsruimte die maximaal vergund wordt, gaat van de landelijke norm van 47 ...

Lees verder »

De gemeente Olst-Wijhe wil de komende jaren 750.000 tot 1,5 miljoen euro gaan bezuinigen

Scherp aan de wind gaan zeilen. Dat wil de gemeente Olst-Wijhe om de ‘perfect storm’ het hoofd te bieden. Het financiële beeld bij de begrotingsvoorbereiding stemde niet vrolijk. Het college sprak van een ‘perfect storm’, waarin zaken als ontwikkelingen sociaal ...

Lees verder »