Basisscholen krijgen extra week voor doorstroomtoets

Om alle leerlingen van groep 8 de kans te geven volop mee te doen aan de doorstroomtoets én belangrijke culturele tradities, krijgen scholen in het primair onderwijs voortaan 3 in plaats van 2 weken de tijd om de (digitale) doorstroomtoets af te nemen. Door die extra week tijd zijn scholen flexibeler om de toets in te plannen op een voor hen en hun leerlingen geschikt moment.

Andere naam
De doorstroomtoets, die in de plaats is gekomen van de eindtoets, voor sommigen ook wel bekend als de CITO-toets, wordt dit schooljaar voor het eerst afgenomen. Dat zou in de eerste 2 weken van februari gebeuren. Hierdoor krijgen leerlingen hun definitieve schooladvies. Voorgaande jaren konden leerlingen zich alleen aanmelden met een voorlopig schooladvies op zak. Dat advies kon afhankelijk van hoe je de toenmalige eindtoets maakte, later naar boven worden bijgesteld. Sommige leerlingen moesten daardoor vervolgens opeens uitwijken naar een andere vervolgopleiding en konden niet meer instromen bij de school van de eerste keuze. De eindtoets werd toen afgenomen in april/mei.

Verzoek
Minister Mariëlle Paul (Primair en voortgezet onderwijs) schreef in een brief aan de Tweede Kamer of kinderen in de regio Brabant kans kunnen krijgen volop aan carnavalsactiviteiten mee te doen in deze periode dus zij deed het verzoek de toetsafnametermijn te verruimen. Minister Paul vindt dat het bij de identiteit hoort van deze groep mensen en dat zij deze mogelijkheid moeten krijgen.

Met iedereen overleggen
Paul voerde de afgelopen weken gesprekken met onder meer de vertegenwoordigers van schoolbesturen, leraren, ouders, toetsmakers en carnavalsverenigingen om in kaart te brengen welke consequenties het verlengen van de afnametermijn met zich zou meebrengen. Door scholen de ruimte te geven een week eerder dan gepland de digitale toets af te nemen, zou er voor scholen en leerlingen die géén carnaval vieren niets te veranderen. Dit is in onze regio Salland het geval, de toetsen staan al gepland op dezelfde datum als vorig jaar, laat een basisschool uit Raalte ons weten. Er wordt hier zeker carnaval gevierd maar dat heeft geen consequenties voor de toetsperiode. Voor scholen in het zuiden betekent het eerder afnemen van de doorstroomtoets wel dat ze leerlingen ook eerder hun voorlopig schooladvies moeten geven.

Andere naam voor de bekendste toets
De doorstroomtoets, die in de plaats is gekomen van de eindtoets, wordt dit schooljaar voor het eerst afgenomen. Dat zou in de eerste 2 weken van februari gebeuren. Hierdoor krijgen leerlingen hun definitieve schooladvies voordat ze zich bij een middelbare school aanmelden. Doordat alle aanmeldingen nu in dezelfde periode plaatsvinden, hebben alle leerlingen dezelfde kans om te worden toegelaten op de middelbare school van hun eerste keuze. Voorgaande jaren konden leerlingen zich alleen aanmelden met een voorlopig schooladvies op zak. Dat advies kon afhankelijk van hoe je de toenmalige eindtoets maakte, later naar boven worden bijgesteld. Sommige leerlingen moesten daardoor vervolgens opeens op zoek naar een andere middelbare school, waar niet altijd meer plek was. De eindtoets werd toen afgenomen in april/mei.

Fraude voorkomen
De veranderingen gelden dit schooljaar alleen voor de digitale toets. Voor de papieren toetsen geldt dat deze altijd door alle leerlingen tegelijk moeten worden gemaakt, om te voorkomen dat vragen en antwoorden uitlekken. Het is te kort dag om ook de data voor deze toets (6 en 7 februari 2023) naar voren te halen. Alle scholen hebben deze al vastgelegd in hun planning. Voor de volgende jaren wordt nog gekeken naar geschikte data.

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Powered by WPeMatico

Over Salland TV

x

Check Also

Advocaten McDonald’s schutter ‘spelen met vuur’ in rechtbank

“De verdediging speelt enorm met vuur.” Dat waren de woorden van een ...