Extra hulp voor inwoners om energie te besparen

291 inwoners met een slecht geïsoleerde koopwoning met een WOZ-waarde lager dan € 371.000 kunnen binnenkort subsidie krijgen voor het isoleren van hun woning. Het gaat om woningen met een energielabel D, E, F en G en woningen zonder label die slecht zijn geïsoleerd. Inwoners die hiervoor in aanmerking komen ontvangen hierover de komende maanden een brief.

Om deze regeling mogelijk te maken, kreeg de gemeente Olst-Wijhe subsidie van het Rijk. Maximaal 291 inwoners met een slecht geïsoleerde koopwoning kunnen hiermee hun huis isoleren. Het gaat om een bedrag van € 1.300 per woning. Inwoners kunnen zelf bepalen of zij zelf maatregelen willen treffen of collectief. Hierover krijgen zij meer informatie in de brief. Het Rijk heeft de voorwaarden voor deze regeling bepaald. In 2025 en 2026 volgen er meer van deze subsidieregelingen.

Subsidies en regelingen
Deze subsidie is er één in een reeks van regelingen die inwoners helpen om energie te besparen en/of hun woning te verduurzamen. Eerder startte de gemeente met het project Warm voor Elkaar waarbij inwoners met een laag inkomen hulp kunnen krijgen. Meer informatie hierover staat op www.olst-wijhe.nl/warmvoorelkaar. Daarnaast is er een voordelige lening voor mensen die hun asbestdak willen saneren én meteen willen verduurzamen. Kijk hiervoor op www.olst-wijhe.nl/leningasbestsaneren.  

 

Over Salland TV

x

Check Also

Kaveluitgifte fase 2 nieuwbouwplan Franciscushof Zuid in Raalte van start

De gemeente Raalte geeft opnieuw kavels uit in nieuwbouwplan Franciscushof Zuid. In ...