16 inwoners uit de gemeente Raalte gedecoreerd met een Koninklijke onderscheiding

Het is een bijzondere dag voor zestien inwoners van de gemeente Raalte. Zij kregen namelijk een Koninklijke onderscheiding tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Burgemeester Arco Hofland reikte de onderscheidingen uit tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis.

Burgemeester Arco Hofland: “Vandaag zie ik Raalte zoals ik het bijna een jaar geleden heb leren kennen: een saamhorige gemeente vol enthousiaste vrijwilligers. Ik ben trots dat we vandaag maar liefst zestien lintjes mogen uitreiken. Zestien mensen, van wie hun toewijding en betrokkenheid voorbeelden zijn voor ons allemaal.
Ik feliciteer hen van harte en ben trots op hun verdiensten.”

Verjaardag van de koning
Traditiegetrouw reikt de burgemeester op de laatste werkdag voor de verjaardag van de koning de lintjes uit aan inwoners die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de samenleving. Het is dan ook een groot compliment voor de zestien inwoners van de gemeente Raalte dat zij deze onderscheiding hebben ontvangen.

Hieronder lees je wie een Koninklijke onderscheiding hebben ontvangen en wat zij daarvoor hebben gedaan:

Mevrouw J.H.G. (Ank) Zwijnenberg-Honshorst (77 jaar) uit Heeten – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Zwijnenberg-Honshorst is al vele jaren betrokken bij verschillende activiteiten. Mevrouw Zwijnenberg-Honshorst is dirigent van het koor van geloofsgemeenschap Maria Onbevlekt Ontvangen in Heeten. Tijdens zondagsvieringen, uitvaarten en huwelijken treedt dit koor op. Daarnaast is ze seniorenbezoeker bij WijZ welzijn Raalte.

De heer J.W.M. (Jan) Wiefferink (80 jaar) uit Mariënheem – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Wiefferink doet al jarenlang verschillende activiteiten voor de gemeenschap. Hij was onder andere vrijwilliger, bestuurslid en penningmeester bij IJsbaan ‘t Goor te Mariënheem. Hij was bestuurslid bij (belangen)vereniging KansPlus Midden-Overijssel. Deze vereniging zet zich in voor mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. De heer Wiefferink ondersteunde bij activiteiten en in 2016 ontving hij hiervoor de zilveren speld van verdienste van KansPlus. De heer Wiefferink is vrijwilliger bij Parochie Heilig Kruis, locatie Mariënheem. Hier is hij acoliet en is hij lid van de onderhoudsgroep. Ook is hij penningmeester en vrijwilliger bij de Zonnebloem Mariënheem. Voor de Zonnebloem is hij chauffeur en begeleider bij uitjes, doet bezoekwerk en helpt met het organiseren van activiteiten. Tevens is meneer Wiefferink collectant voor HandicapNL.

Mevrouw T.H.N. (Thérèse) Veldmaat-Obdeijn (77 jaar) uit Heeten – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Veldmaat-Obdeijn doet sinds jaren veel vrijwillige activiteiten. Zo was ze vrijwilliger bij Parochie Heilig Kruis in Heeten. Hier zorgde ze voor de samenstelling, het drukken en binden van het parochieblad. Tegenwoordig is mevrouw Veldmaat-Obdeijn vrijwilliger bij de Algemene Hulpdienst gemeente Raalte. Hier is mevrouw Veldmaat-Obdeijn coördinator. Ze verzorgt het werven, ondersteunen en indelen van telefoonwachten. Ook koppelt zij hulpvragen uit de samenleving aan hulpaanbieders. Daarnaast is ze ondersteuner van een zieke inwoonster uit Heeten. Mevrouw Veldmaat-Obdeijn helpt haar waar nodig.

Mevrouw J.G.T. (Ans) Stegeman-Tiebot (64 jaar ) uit Heino – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Stegenman-Tiebot zette zich jarenlang in voor het Dorpshuus Heino. Zo was ze onder andere bestuurslid en medeoprichter. Ze organiseerde en ondersteunde bij activiteiten, stuurde vrijwilligers aan en had een coördinerende rol. In 2023 werd ze door de lokale oranjevereniging uitgeroepen tot ‘Held van het dorpshuis’. Daarnaast was mevrouw Stegenman-Tiebot jarenlang voorzitter van jongerenvereniging World Servants Heino. Ze organiseerde bijeenkomsten en gaf voorlichting. Ook begeleidde ze zeven reizen naar ontwikkelingslanden, waar de vereniging werkte aan hulpprojecten. Daarbij was mevrouw Stegeman-Tiebot voorzitter en vrijwilliger bij kerkkoor ‘Reflection’ in Heino. Mevrouw Stegeman-Tiebot organiseerde adventsconcerten, bereidde de liturgie voor en was lid van een aantal werkgroepen. Ook was zij medeoprichter van een projectkoor.

De heer G.J.A. (Jan) Smeenk (66 jaar) uit Heino – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Meneer Smeenk is medeoprichter en bestuurslid van de Limousin Vereniging Nederland. Hij was jarenlang bestuurslid van het Limousin Stamboek Nederland en is voorzitter van de regio Oost. Hij is inspecteur en voorzitter van het stierenprogramma en bestuurslid van het centraal opfokstation. Daarnaast was meneer Smeenk bestuurslid en vrijwilliger bij de Hulphondenschool De CLiCK, is mantelzorger voor zijn echtgenote en is vrijwilliger bij de Protestantste gemeente in Heino. De heer Smeenk is diaken en voorzitter van het college van diakenen. Ook is hij lid van het moderamen (het dagelijks bestuur). Hij organiseert en ondersteunt bij verschillende acties voor onder andere ouderen, minima en vluchtelingen.

Mevrouw M.J.H. (Wendy) Scholten (45 jaar) uit Raalte – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Scholten betekent sinds jaren veel voor Zwemvereniging Hera’11, afdeling SaVAS in Raalte. Ze was een tijdlang bestuurslid en is tegenwoordig voorzitter. Daarnaast verzorgt ze zwemlessen en wedstrijden voor mensen met een mentale en/of fysieke beperking. Ze is mede-initiatiefnemer, trainer en begeleider van de wedstrijdploeg die deelneemt aan nationale en regionale spelen. Ook is mevrouw Scholten erg betrokken bij de Special Olympics Nederland, de sportorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Mevrouw Scholten was hoofdcoach zwemmen van de World Games in Dublin, hoofdcoach open water van de World Games in Athene, hoofdcoach triathlon van de European Triathlon Event in Slowakije en hoofdcoach van verschillende internationale zwemwedstrijden. Daarnaast is mevrouw Scholten technisch gedelegeerde open water zwemmen en triathlon. Mevrouw Scholten was organisator van de Regionale Spelen Oost in Raalte en Olst-Wijhe. Daarnaast is ze vrijwilliger bij de Special Olympics Europe Eurasia (SOEE). Mevrouw Scholten is Global Sport Advisor en communiceert direct met de sportexperts van Special Olympics Inc. en met leden van het Sports Rules Advisory Committee. Ook was zij technisch gedelegeerde triathlon bij de World Games in Los Angeles, technisch gedelegeerde open water zwemmen bij de World Games in Abu Dhabi, lid van de Global Advisory Group Open Water Swimming/Triathlon en technical official open water zwemmen bij de World Games in Berlijn.

De heer G.W. (Peter) Scholten (42 jaar) uit Raalte – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Meneer Scholten is al jaren vrijwilliger bij de Zwemvereniging Hera’11, afdeling SaVAS te Raalte. Hier is hij zweminstructeur en begeleider voor mensen met een fysieke en/of mentale beperking. Hij is mede-initiatiefnemer, trainer en begeleider van de wedstrijdploeg die deelneemt aan regionale en nationale spelen. Ook is hij vrijwilliger bij de Special Olympics Nederland, de sportorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. De heer Scholten was assistent coach en assistent staflid bij de Special Olympics World Games in Athene en Los Angeles, coach bij alle Special Olympics Nationale en Regionale Spelen en organisator van de Regionale Spelen Oost. Gesteld wordt dat meneer Scholten met zijn verdiensten een belangrijke bijdrage levert voor de fysieke en sociale welzijn van de atleten en een bijdrage levert aan de een positieve beeldvorming van mensen met een verstandelijke beperking als volwaardige mensen in de samenleving.

De heer P.H.M. (Paul) Nijensteen (62 jaar) uit Heino – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Nijensteen was jarenlang lid van de vrijwillige brandweer bij Brandweer Ijsselland, kazerne Heino. Hier stond hij als ploegleider dag en nacht klaar. Ook was hij coördinator van de regionale verzorgingsgroep, lid van de materiaalcommissie en de onderdeelcommissie. Daarnaast was hij lid van het regionale bedrijfsopvangteam, waarbij hij nagesprekken voerde na heftige incidenten. De heer Nijensteen heeft vanaf het oprichten tot opheffen van de redgroep meegedraaid en is in die functie ook ingezet als redder bij de vuurwerkramp in Enschede. Daarbij is meneer Nijensteen vrijwilliger bij De Laatste Eer, een uitvaartvereniging in Heino. Hier is hij drager van overledenen bij rouwstoeten en diensten en was enkele tijd ook het aanspreekpunt van de dragers. Daarnaast is hij vrijwilliger bij de Pompdagen in Heino. Hier is hij betrokken bij de opbouw en is verkeersregelaar tijdens het evenement.

Mevrouw J.B. (Anneke) Nijenkamp-Grolleman (71 jaar) uit Broekland – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Nijenkamp-Grolleman was jarenlang secretaris en vrijwilliger bij de Sportvereniging Broekland, afd. handbal. Hier was ze scheidsrechter en coach/trainer van meerdere teams. Ook heeft ze zich ingezet voor de totstandkoming van een eigen sporthal, waar ze vervolgens gastvrouw was. Tegenwoordig is mevrouw Nijenkamp-Grolleman nog steeds vrijwilliger bij de Sportvereniging Broekland en is ze vrijwilliger voor het Broeklanderfeest en de Kôle Kermse.

Mevrouw H.T.M. (Doortje) Lugtenberg-Veldkamp (81 jaar) uit Luttenberg – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Lugtenberg-Veldkamp heeft jarenlang verschillende vrijwilligersfuncties gehad. Zo deed ze jarenlang vrijwilligerswerk voor Zwembad ‘t Siel in Luttenberg, was ze organist bij de Cantorgroep Heilige Cornelius te Luttenberg, dirigent bij kinderkoor Singing Stars in Luttenberg en is ze dirigent bij het Liturgiekoor Luttenberg. Voor deze laatste organiseert mevrouw Lugtenberg-Veldkamp optredens in zorginstellingen en in de kerk. Mevrouw Lugtenberg-Veldkamp is al jaren collectant en collectecoördinator bij het Reumafonds.

De heer G.J. (Gerard) Klein Douwel (79 jaar) uit Raalte – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Klein Douwel was jarenlang vrijwilliger bij voetbalvereniging Rohda Raalte. Hier was hij kantinemedewerker en is hiervoor benoemd tot lid van verdienste. In 2011 is hij benoemd tot clubman van het jaar. Daarnaast zette meneer Klein Douwel zich in voor het belang van werknemers in zijn taak als secretaris van FNV Salland en als rechtsvoorganger en kaderlid bij de FNV. Ook heeft hij als redacteur een grote bijdrage geleverd aan het boek ‘Bie de bond-111 jaar vakbeweging in Salland”.

De heer A.A.H. (Arnold) Hullegie (70 jaar) uit Raalte – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Meneer Hullegie was jarenlang betrokken bij Hengelsportvereniging HSV Raalte. Hier is hij bestuurslid, secretaris en voorzitter geweest. Hij vertegenwoordigde de vereniging bij Sportvisserij Oost Nederland en Sportvisserij Nederland en was medeorganisator van de dorpenwedstrijd en ouder-kindwedstrijden. De heer Hullegie zorgde ervoor dat een deel van extra inkomsten uit een groeiend ledenaantal naar het goede doel ging.

De heer J.L.M. (Jos) ten Have (67 jaar) uit Broekland – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Meneer ten Have is bestuurslid en vrijwilliger bij de Kôle Kermse en het Broeklanderfeest. Hij is betrokken bij het samenstellen van het programma en verleent tijdens de evenementen hand- en spandiensten. Ook is hij vrijwilliger bij het Plaatselijk Belang Broekland. Hier is meneer Ten Have lid van een aantal commissies en ondersteunt hij bij allerlei activiteiten. Daarnaast is hij organisator en initiator van de jaarlijkse Boscross Broekelo en chauffeur bij Buurtbusvereniging Wijhe-Raalte.

Mevrouw M.G. (Riet) Grote Gansey-Kroes (71 jaar) uit Heino – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Grote Gansey-Kroes is al jaren vrijwilliger bij de parochie Onze Lieve Vrouwe tenhemelopneming in Heino. Hier heeft mevrouw Grote Gansey-Kroes in het verleden verschillende rollen vervuld. Zo was ze bestuurslid van de parochie, lid van het Liturgisch Beraad, en (bestuurs)lid van verschillende werkgroepen. Ze is voorzitter van het kerkkoor en treed op als voorganger bij katholieke vieringen in ’t Wooldhuis. Ook heeft mevrouw Grote Gansey-Kroes vrijwilligerswerk gedaan voor de Zonnebloem, waar ze activiteiten organiseerde en gasten begeleidde. Tegenwoordig is ze mantelzorger voor twee bejaarde dames, die ze na haar pensionering in de thuiszorg bleef bijstaan.

Mevrouw L.T.M. (Lianne) Booijink (54 jaar) uit Raalte – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Booijink is werkzaam als manager van het Ronald McDonald Huis in Zwolle. Deze locatie is afhankelijk van giften en donaties. Mevrouw Booijink heeft meerdere projecten georganiseerd om meer geld op te halen. De afgelopen jaren heeft mevrouw Booijink voor het Ronald McDonald Huis ruim een half miljoen euro opgehaald. Ook was mevrouw lid van de Raad van Commissarissen, lid van de Ledenraad bij Rabobank Salland en is ze vrijwilliger bij Stichting Weissensee4Kids. Deze laatste haalt jaarlijks geld op voor Orange Babies en het Ronald McDonald Huis door deel te nemen aan de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk.

De heer B.H.M. (Ben) Bouwhuis (80 jaar) uit Broekland – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Meneer Bouwhuis is vrijwillig beheerder bij Omnisportvereniging Stichting ’t Horsthuis in Broekland. De heer Bouwhuis is het aanspreekpunt voor iedereen die van het complex gebruik maakt of wil maken. Ook verzorgt hij onder andere de inkoop, de aansturing van vrijwilligers en is hij het aanspreekpunt voor leveranciers en dienstverleners. Hij is medeorganisator van evenementen, is sleutelbeheerder, draait bardiensten en regelt de financiën.

 

 

Over Salland TV

x

Check Also

Kaveluitgifte fase 2 nieuwbouwplan Franciscushof Zuid in Raalte van start

De gemeente Raalte geeft opnieuw kavels uit in nieuwbouwplan Franciscushof Zuid. In ...