Inkomensafhankelijke zorgpremie van tafel, maar het blijft gewoon lood om oud ijzer.


Rutte door het stof, zorgpremie van tafel maar nu?

Daarvoor in de plaats gaat de loonbelasting geleidelijk omhoog. Maar er komt een hogere heffingskorting en arbeidskorting voor de lage inkomens. Deze kortingen worden dan afgebouwd voor de hogere inkomens en er wordt 250 miljoen euro bij infrastructuur gekort en geïnvesteerd in de sociale zekerheid. Dat zijn VVD en PvdA maandag overeengekomen. Premier Rutte bood maandagavond excuses aan voor een fout die hij gemaakt heeft als onderhandelaar van de VVD.

Hij rekent het zichzelf aan dat hij akkoord is gegaan met een inkomensafhankelijke zorgpremie, een maatregel die op felle kritiek stuitte in zijn achterban. ‘Ik heb een fout gemaakt en zie erop toe dat deze fout wordt hersteld’, zei Rutte. Hij noemde het alternatief dat is overeengekomen een ‘acceptabele uitkomst van de onderhandelingen’.

Volgens Rutte wordt tussen 2010 en 2016 46 miljard euro bezuinigd. Hij vindt het begrijpelijk dat daarbij de groepen aan de onderkant worden ontzien.

De doelstellingen blijven overeind: ‘De overheidsfinanciën op orde brengen, een fatsoenlijke lastenverdeling en werken aan duurzame groei.’ Rutte eindigde met de wens om ‘de moeilijke laatste twee weken achter ons te laten’. De nieuwe maatregelen worden over een periode van drie jaar ingevoerd en komen minder hard aan voor de hoge inkomens.

De lage inkomens worden nog steeds ontzien in de nieuwe plannen. Volgens Samsom doet ‘het alternatief voor de inkomensafhankelijke zorgpremie ongeveer hetzelfde als de inkomensafhankelijke zorgpremie’.

Over Salland TV

x

Check Also

De voordelen van een elektrische fiets

Nederlanders zijn echte fietsers. We leren het op jonge leeftijd, doen op ...