CDA: “Gemeente moet snelheid maken met het helpen bij vinden nieuwe bestemming kerken”

CDA-raadslid Elroy Elshof heeft schriftelijke vragen gesteld aan het Raalter college van B&W over de rol van de gemeente om te helpen bij het vinden van een nieuwe bestemming van de aankomende leegstaande kerken. Op eerdere aanvraag van het CDA is vorig jaar is het college begonnen met het kijken naar de mogelijkheden om als gemeente te helpen. Afgelopen week heeft de parochie Heilig Kruis aangekondigd binnen enkele jaren zes van haar kerken te willen sluiten in de gemeente Raalte. Dit is reden voor het CDA om opnieuw aan de bel te trekken. Elshof: “Ondanks dat we inzien dat een dergelijk besluit op termijn voorstelbaar is, zijn we geraakt door de omvang en snelheid waarmee deze, voor velen belangrijke voorziening, uit onze kerkdorpen verdwijnt.

Deze karakteristieke gemeentelijke monumenten vormen het hart van de kerkdorpen. Ze vragen nu een nieuwe bestemming. Bij leegstand ligt verpaupering op de loer, hetgeen wij willen voorkomen. Wij vragen dat het college, gelet op de impact van een herbestemming, overleggen oppakt met (vertegenwoordigers van) plaatselijke belangen en hen te betrekken bij mogelijke herbestemming van de kerken.

Daarnaast dient het college vaart te maken hiermee, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van het proces. Op de lange termijn zullen jongeren het rentmeesterschap voor deze gebouwen en haar bestemming over moeten nemen. Om de kerkelijke gebouwen in de toekomst ook in goede staat over te dragen aan de volgende generatie, zijn wij van mening dat hun mening belangrijk is voor een duurzame oplossing. Het college dient ook aandacht te besteden aan de mening van jongeren bij het herbestemmen van kerken.”

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...