Gemeenteambtenaren uiten nu ook hun grote zorgen over de toekomst van de gemeente Deventer.


Ambtenaren trekken nu ook aan de alarmbel

Dat doen ze middels  deze brief aan de gemeentesecretaris. Volgens de Ondernemingsraad van de gemeente vragen deze urgente tijden dan ook om urgente stappen. Volgens de ambtenaren ontkomt de gemeente er niet aan om al haar taken tegen het licht te houden en te kiezen. De ambtenaren hebben niet het idee dat de gemeentelijke directie of de lokale politiek, is doordrongen van de noodzaak tot het maken van keuzes.

De gemeente moet opnieuw vele miljoenen bezuinigen. Grote zorgen maakt de OR zich ook over de vastgoedportefeuille, er wordt wel een flink bedrag afgeboekt, maar de huidige omstandigheden garanderen niet dat daarmee de bodem is bereikt. De OR vreest dat grondposities nog veel verder moeten worden afgewaardeerd. De ondernemingsraad verwacht nog zwaardere tijden. Ook heeft de OR zorgen over de manier waarop de gemeente de komende jaren al 1,8 miljoen wil bezuinigen op eigen bedrijfsvoering.
Opvallend dat de brief van de OR op 5 november gedateerd staat en de politiek de brief niet op 7 november bij de bespreking van de begroting 2013 bij de stukken had.

Over Salland TV

x

Check Also

Raalte maakt afspraken met provincie over windenergie

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om afspraken te ...