Plaatselijk Belang Heino (PB) wil visie op Dorpsrandzone Heino

Er zijn en komen veel ontwikkelingen die ingrijpend zijn voor Heino (Oost) en kansen bieden. Plaatselijke Belang wil dat het geheel meer wordt dan de som der delen. Ze vraagt de gemeente om met een visie voor dit gebied te komen op korte termijn.

Ontwikkelingen in de Dorpsrandzone Heino – N35

Ontwikkelingen die eraan zitten te komen in de dorpsrandzone zijn de opwaardering N35 met ongelijkvloerse kruisingen bij Heino Noord en Zuid en de aanleg van een parallelweg. Maar ook de uitbreiding van het bedrijventerrein, mogelijk extra woningbouw en een zonnepark. Dat heeft grote impact op de ruimtelijke situatie en de verkeerstromen in het dorp. Al deze ontwikkelingen beïnvloeden elkaar en vragen om een ruimtelijke afweging. We willen dat het geheel meer wordt dan de som der delen, het gaat om de samenhang tussen alle elementen. PB wil daarom een visie op de ruimtelijke ontwikkeling en de verkeersafwikkeling op hoofdlijnen.

Visie, geen plan

PB vraagt geen uitgewerkt plan, maar een visie op dit deelgebied als onderdeel van de omgevingsvisie van de gemeente Raalte. Deze visie kan ook gebruikt worden voor inbreng bij de planvorming N35. PB wil niet achter de feiten aanlopen. Daarom vragen we de gemeente om voor de zomer met de eerste resultaten te komen en de locale gemeenschap op passende wijze te betrekken.

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Kerkklokken Nicolaaskerk Heino mogen dagelijks luiden

De klok van de Nicolaaskerk in het centrum van Heino mag weer ...