Ook in Salland forse stijging waterschapsbelasting

Net als in dit jaar gaan de waterschapsbelasting in 2024 fors omhoog. Nederland telt 21 waterschappen en bij de meeste gaan de lasten met wel 10 procent omhoog. Salland valt onder het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en ook hier zullen de prijzen flink omhoog gaan.

Voordat je veel geld gaat betalen, is het belangrijk om te weten wat de waterschappen precies doen. Een waterschap zorgt voor het waterbeheer in een bepaald gebied. Zo zorgt WDODelta onder andere voor veilig wonen met water, voor voldoende en schoon water voor boeren en bedrijven, in de stad en de natuur. Het ene waterschap zorgt bijvoorbeeld ook voor het onderhoud aan dijken. Met het besluit van WDODelta voor hogere belastingen voor inwoners en lagere voor boeren, constateerde GroenLinks fractievoorzitter Esmée Pater dat inwoners onder dit waterschap hierdoor bij de duurste drie waterschappen van Nederland gaat behoren.

Verhoging belasting
Dat de belasting gaat stijgen, komt doordat geen van de waterschappen de eigen buffer willen gebruiken om de gestegen kosten op te vangen. Er is onderhoud nodig in heel Nederland en dat kost miljoenen euro’s. Zo moeten de dijken worden opgeknapt tegen het stijgen van de zeespiegel. Daarnaast worden periodes van droogte verwacht waar maatregelen tegen genomen moeten worden. Ook niet onbelangrijk is het zuiveren van het rioolwater dat hoog nodig is. De afgelopen jaren is dit water flink vervuild geraakt door onder meer medicijnresten.
Het is nog niet precies te zeggen hoe hoog de belastingen volgend jaar worden. Wel gaat het Centraal Planbureau in de laatste berekening uit van 3 procent.

Prijzen verschillen
Hoeveel je moet betalen hangt overigens ook weer af van je woonsituatie. Iemand die bijvoorbeeld in zijn eentje in een huurhuis woont, betaalt minder dan een gezin in een koophuis. Het inkomen van waterschappen komt voor uit verschillende heffingen. Zo bestaat uw aanslag voor waterschapsbelasting de zuiveringsheffing: hiermee wordt rioolwater weer schoongemaakt. De verontreinigingsheffing: hiermee worden sloten, rivieren en meren schoongehouden. Dit geldt ook voor afvalwater dat direct op de sloot of het kanaal wordt geloosd. Tot slot is er de watersysteemheffing. Hiermee worden overstromingen en wateroverlast voorkomen.

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Powered by WPeMatico

Over Salland TV

x

Check Also

Donderdag vrij zonnig na koude start

Het sinterklaaswintertje dat tegelijk met de Sint het land verlaat deze zesde ...