Nieuw indicatieregister Wet Langdurige Zorg van het Actieprogramma iWlz moet administratie gemakkelijker maken

Bron: Nationale Zorggids
Zorgadministratie is ingewikkeld. Cliënten die langdurige zorg ontvangen hebben behoefte aan meer inzicht in de eigen behandeling. Zorgprofessionals willen daarentegen minder administratieve handelingen maar ook volledige en betrouwbare informatie. Het nieuwe indicatieregister WLZ moet deze gegevensuitwisseling gemakkelijker maken, meldt Zorgverzekeraars Nederland.

Lang proces
De totstandkoming van het Actieprogramma iWlz was een moeilijk en lang proces”, meldt programmamanager Eduard Renger. Maar hij is tevreden met het netwerkmodel. “Het biedt een nieuwe manier om gegevens over Wlz-zorg te versturen. Hierbij wordt het uitwisselen van informatie vanuit één bron gedaan, waaraan veel partijen aan bijdragen. We hebben allemaal hetzelfde doel, een betere afstemming en overzicht en cliënten inzicht geven in hun eigen zorginformatie.”

Pilot 
Bij de pilot van het Actieprogramma namen meerdere zorgkantoren deel, zoals DSW, Salland Verzekeringen en Menzis. De zorgkantoren waren zeer positief over de proefopstelling, waarbij ze continu gegevens konden uitwisselen. De bevindingen en ervaringen in die we met alle koplopers hebben opgedaan tijdens de bouw- en testfase worden meegenomen in het volgende onderdeel.

Verbeterd
Ook technisch projectleider Emiel Delvaux van DSW zeer tevreden over het netwerkmodel: “Het is technisch complexer is geworden. Maar ons idee is wel dat het gebruikersgemak is verbeterd.”

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Powered by WPeMatico

Over Salland TV

x

Check Also

Het overbrengen van je merkidentiteit naar de klant

In een wereld waarin consumenten steeds meer keuzemogelijkheden hebben, is het essentieel ...