Groter plangebied voor nieuwe woonwijk Wengelerhoek in Wijhe

Olst-Wijhe vestigt voorkeursrecht op alle grond tussen Omloop, Zandhuisweg en Withuisweg

Burgemeester en wethouders van Olst-Wijhe willen het plangebied van de nieuwe woonwijk Wengelerhoek in Wijhe uitbreiden naar het hele gebied tussen de Omloop, Zandhuisweg en Withuisweg. Op het noordelijke deel van deze grond was al een voorkeursrecht gevestigd. Het college van B&W heeft besloten om nog een voorkeursrecht te vestigen op de overige grond in dit gebied. De gemeente kan zo een beter plan maken voor de nieuwe woonwijk Wengelerhoek.

Een voorkeursrecht betekent dat de gemeente het eerste recht van koop heeft op de grond. Zo krijgt de gemeente zelf grip en regie op welke woningen er gebouwd worden en kan de gemeente voorkomen dat speculanten de grond opkopen om er bijvoorbeeld alleen duurdere woningen te bouwen. Naast de grond voor nieuwbouwwijk Wengelerhoek vestigt de gemeente ook een voorkeursrecht op grond aan de andere kant van de Omloop. Ook daar wil de gemeente een strategische grondaankoop kunnen doen.

Waarom vestigt de gemeente een voorkeursrecht?: Tijdens de planvorming van Wengelerhoek werd duidelijk dat er geen woningen direct naast agrarische grond gebouwd mogen worden. Vanwege mogelijk gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is namelijk een spuitvrije zone van 50 meter nodig. Door het plangebied van Wengelerhoek groter te maken, kan er nu toch een financieel haalbaar plan gemaakt worden omdat er ruimte is voor meer dan de eerder geplande 200 woningen. Ook verbetert de kwaliteit van het gebied. De gemeente gaat uitbreiding van de toekomstige woonwijk verkennen en voegt een fase 2 en een fase 3 aan de plannen toe.

Moet een grondeigenaar grond verkopen?: De grond tussen de Omloop, Zandhuisweg en Withuisweg is nu in bezit van meerdere grondeigenaren. Een grondeigenaar is niet verplicht om de grond te verkopen. Pas op het moment dat een grondeigenaar verkoop overweegt, komt de gemeente in beeld. De grondeigenaren krijgen bij verkoop van hun grond aan de gemeente een marktconforme prijs.

De flexwoningen die deel uitmaken van het plangebied staan op grond van SallandWonen; de openbare ruimte rondom deze woningen is van de gemeente.

Hoe gaat het verder? : De gemeente heeft nu een voorkeursrecht op de grond gevestigd voor de duur van drie maanden. De voorkeursrechtbeschikking ligt nu 6 weken ter inzage, zie https://www.olst-wijhe.nl/terinzageleggingWengelerhoek. Alleen de grondeigenaren en partijen die een beperkt recht op de grond hebben, kunnen bezwaar maken tegen dit besluit van het college en een voorlopige voorziening vragen bij de rechter. Het college heeft aan de raad voorgesteld om het voorkeursrecht te verlengen. Voordat de raad dit besluit neemt, kunnen belanghebbenden (de eigenaren en beperkt gerechtigden) via een zienswijze hun mening geven over het voorgenomen besluit van de raad.

Na het verwerken van alle reacties neemt de gemeenteraad een besluit over het vestigen van het voorkeursrecht voor de duur van 3 jaar. Binnen deze termijn moet een omgevingsvisie, programma of omgevingsplan worden vastgesteld, anders vervalt het voorkeursrecht weer.

De gemeente start alvast met het maken van een stedenbouwkundig plan voor fase 1 en 2 van Wengelerhoek. Dat gebeurt in overleg met de direct aanwonenden van het gebied. Vanwege de behoefte aan woningbouw verandert er veel voor hen. Daarom wil de gemeente in het bijzonder deze inwoners bij de plannen betrekken.

Onder de noemer ‘Olst-Wijhe, toekomstbestendige, eigenzinnige regionale woongemeente aan de IJssel’ wil de gemeente tot 2032 groeien met 1.000 tot 1.200 woningen. Nieuwbouw op de locatie Wengelerhoek in Wijhe draagt hieraan bij.  

Over Salland TV

x

Check Also

Raalte maakt afspraken met provincie over windenergie

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om afspraken te ...