Maatregelen voor verkeersveiligheid in de Langstraat in Wijhe.

Voor een veiligere en een beter bereikbare Langstraat, het bruisende hart van Wijhe, heeft de gemeente Olst-Wijhe voorgenomen om een aantal maatregelen te treffen. De plannen zijn gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid en het verkennen van mogelijkheden om extra parkeerruimte te realiseren.

Na uitgebreid onderzoek, uitgevoerd door adviesbureau Goudappel in opdracht van de gemeente, zijn er een aantal voorstellen beschreven om te zorgen voor een betere toekomstige veiligheid rondom de Langstraat.

De belangrijkste voorgestelde maatregelen:

1. Verandering in rijrichting: het omdraaien van het éénrichtingsverkeer in de Langstraat is een centrale maatregel om de verkeersstroom te reguleren. Deze aanpassing heeft als doel sluipverkeer te verminderen en het bestemmingsverkeer beter te leiden.

2. Herziening van afspraken met ondernemers: de gemeente gaat opnieuw in overleg met lokale ondernemers over het plaatsen van reclameborden en terrasmeubilair. Hierdoor ontstaat er meer ruimte, ook voor rolstoelgebruikers en mensen die slecht ter been zijn.

3. Onderzoek naar parkeerdruk: door de geplande woningbouwontwikkeling neemt de parkeerdrukte naar verwachting toe. De gemeente denkt erover om grond te kopen om meer parkeerplaatsen te maken dichtbij de Langstraat.

Deze voorstellen zijn tot stand gekomen na uitvoerige gesprekken met bewoners, ondernemers en belangengroepen. De gemeente benadrukt het belang van een gezamenlijke aanpak en zal uitgebreid de tijd nemen voor overleg en feedback.

Wethouder Marcel Blind geeft aan: “Deze voorgestelde maatregelen zijn nodig om te zorgen voor de veiligheid van onze inwoners en bezoekers, terwijl we de unieke identiteit van de Langstraat behouden. We willen alle betrokkenen uitnodigen om deel te nemen aan verdere discussies en ons te voorzien van waardevolle informatie.”

De gemeente zal binnenkort een reeks overlegsessies met eerdergenoemde partijen organiseren om de voorgestelde maatregelen toe te lichten en om feedback te verzamelen. Daarnaast zal er een specifiek overleg plaatsvinden met de ondernemers in de Langstraat om concrete afspraken te maken over de inrichting van de straat. Na het verzamelen van deze reacties en afspraken zal een definitief plan worden vastgesteld.

Over Salland TV

x

Check Also

Raalte maakt afspraken met provincie over windenergie

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om afspraken te ...