Gemeente Raalte kritisch over fusie scholen Heino: “Terugloop met betrekking tot schoolkeuze in Heino”

De basisscholen De Gouden Emmer en De Dolfijn in Heino onderzoeken een samenvoeging. De schoolbesturen hebben nog geen advies ingewonnen bij de gemeente Raalte. Echter hebben burgemeester en wethouders wel gereageerd op een brief van ‘BurgerBelangen 0572’. Mevrouw Holterman stuurde een aantal vragen op namens haar politieke partij en de gemeente Raalte heeft daar vandaag kritisch op geantwoord.

Zo gaf de gemeente Raalte aan nog niet actief betrokken te zijn bij de voorgenomen fusie. Het college is op hetzelfde moment en op dezelfde wijze geïnformeerd over de voorgenomen fusie als de ouders, middels een brief begin oktober 2023.
Maar omdat Burgerbelangen 0572 enkele vragen bij de burgemeester en wethouders van Raalte ‘parkeerde’, reageerden deze uitvoerig op de vraagstelling. Zo gaf men aan dat als het traject zover is dat er advies van hun zal worden gevraagd, men met een weloverwogen advies zal komen waarin de lokale impact van de voorgenomen fusie, ook op langere termijn, zal worden meegenomen.

De diversiteit neemt af
Op de vraag van mevrouw Holterman over de verkleining van keuzevrijheid als gevolg van de gewenste samenvoeging was het college vrij duidelijk in de brief: “In Heino zijn er op dit moment drie scholen waar ouders en leerlingen uit kunnen kiezen. Het protestant-christelijk onderwijs verdwijnt door de fusie uit Heino waardoor de diversiteit afneemt.”

Geen verbouwplannen
De Dolfijn en de Gouden Emmer zijn gezamenlijk gehuisvest in Brede School ‘Ons Plein’. Het college is van oordeel dat de capaciteit van de basisscholen is berekend op een toekomstige groei van Heino. Voor de Brede School ‘Ons Plein’ zijn er daarom binnen het huidige IHP Onderwijs geen (ver)bouwplannen meegenomen: “De schoolgebouwen zijn recent neergezet waarmee de onderhuisvesting langdurig op orde is.”

Schoolbesturen zijn wettelijk verplicht bij een fusie instemming te verkrijgen van de betrokken medezeggenschapsraden voordat ze tot een fusie kunnen overgaan. Een schoolbestuur doet dit door een fusie-effectrapportage (FER) ter goedkeuring voor te leggen aan de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad heeft hier instemmingsrecht. De inhoud van het FER bestaat uit een aantal stappen die
het schoolbestuur wettelijk moet volgen. Eén van die stappen binnen het FER is het vragen van een advies over de voorgenomen fusie aan het college van burgemeester en wethouders met betrekking tot de wenselijkheid van de voorgenomen fusie. Dit adviesrecht van het college is echter beperkt, het is geen instemmingsrecht.

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Powered by WPeMatico

Over Salland TV

x

Check Also

Advocaten McDonald’s schutter ‘spelen met vuur’ in rechtbank

“De verdediging speelt enorm met vuur.” Dat waren de woorden van een ...