Gemeente Raalte gaat in gesprek over visie Centrumontwikkeling Heino

Een versterking van het economisch en ruimtelijke functioneren van het centrum van Heino; dat is waar de visie CentrumontwikkelingHeino zich op richt. Het projectteam Hart van Heino heeft deze visie opgesteld. Op donderdag 4 juli gaat de gemeenteraad met het projectteam in gesprek over de door hun opgestelde visie en de uitvoering ervan.

De visie is een vervolg op de in 2017 gesloten ‘RetailDeal’ door de gemeente Raalte en de provincie Overijssel. Onder voorzitterschap van Arnoud Wierdsma ging het projectteam aan de slag. Het projectteam wordt gevormd door afgevaardigden van Plaatselijk Belang Heino, Heino Aktief, de Winkeliersvereniging Heino en de gemeente. Via een interactief traject werd met een groot aantal inwoners, ondernemers en toeristen van Heino gesproken over de gewenste toekomst van het centrum.

Regionale ontwikkeling en positionering
Centraal stond de regionale ontwikkeling en positionering van het centrum van Heino tot 2024, zodat de koopkracht behouden blijft en de toestroom van lokale en regionale consumenten wordt versterkt. Met andere woorden: “Wat is goed, wat kan beter en hoe houden we Heino in de nabije toekomst gastvrij en leefbaar.”

Kwalitatieve versterking
De conclusie: Heino heeft het qua centrum voor 75 procent heel aardig voor elkaar, maar her en der heeft het nog kwalitatieve versterking nodig. Belangrijke onderdelen zijn een compacter winkelgebied, verbetering van de sfeer en de verkeersveiligheid. Heino is op dit moment een boodschappendorp. Het plan is om er ook een aantrekkelijk recreantendorp van te maken. Hierbij wordt onder andere ingezet op de bij Marketing Salland in ontwikkeling zijnde ‘Slingers van Salland’, vijf fietsroutes van in totaal 200 kilometer die de parels in Salland thematisch verbinden.

Dennis Melenhorst, wethouder Economische Zaken van de gemeente Raalte, is blij met de visie. “Het projectteam heeft mooi werk afgeleverd. De stip aan de horizon is gezet, nu op naar de uitvoering. En daar maak ik me graag sterk voor.”

Nauwe samenwerking met gemeente Raalte
Arnoud Wiersma: “De afstemming met de gemeente verloopt zeer constructief. Twee specialisten van de gemeente nemen als adviseur deel aan het projectteam en zijn dus heel nauw betrokken bij de visievorming. Samen zijn we op dit moment met derden in overleg voor ondersteunende budgetten voor de uitvoering van visie”.

Op 4 juli vindt vanaf 19.30 uur een Rond-de-tafel-bijeenkomst over de Centrumontwikkeling Heino plaats. Deze bijeenkomst is openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. De agenda en de visie zijn vanaf 20 juni te vinden via de gemeentelijke website.

Over Salland TV

x

Check Also

Lokaal FNV Vechtdal bijeenkomst

Lokaal FNV Vechtdal organiseert een bijeenkomst voor medewerkers in  de Verpleegtehuizen, Verzorgingstehuizen ...