De Plattelandsbeweging maakt zich sterk voor een vitaal platteland in Overijssel

De Plattelandsbeweging Overijssel is een feit. Vier organisaties slaan de handen ineen om zich sterk te maken voor een gezond en vitaal platteland in Overijssel.  Natuur en Milieu Overijssel (NMO), Het Oversticht, Landschap Overijssel en Stichting Stimuland hebben hun eigen expertise en ervaring met onderwerpen, die spelen op het platteland. Samen bundelen ze de krachten om zich in te zetten voor het buitengebied in Overijssel.

De Plattelandsbeweging ziet kansen in samenwerken en het versterken van lokale oplossingskracht en kiest voor een breed gedragen aanpak, die de belangen van gemeenschappen en maatschappelijke kwesties met elkaar verbindt. Daarnaast pleit de beweging voor nieuwe verdienmodellen op basis van waarden in het gebied, waarbij het niet alleen om geld draait. De Plattelandsbeweging gaat uit van vier waarden: financiële waarde, sociale waarde, natuurlijke waarde en inspiratie.

Matthijs Nijboer, NMO
‘Het landelijk gebied staat voor enorme uitdaging, alleen samen kunnen we zorgen voor een leefbaar en duurzaam platteland.’

Michael Sijbom, Landschap Overijssel
‘Klimaat, landbouwtransitie, biodiversiteit, belangrijke opgave zijn uitdagende opgave. De uitdaging is vooral om de menselijke maat hierin te houden.’

Bart Buijs, Het Oversticht
‘Als we respectvol omgaan met de natuur, met landschap en erfgoed en vooral met elkaar, bouwen we samen aan een mooie en waardevolle plattelandsomgeving.’

Ingrid Jansen, Stichting Stimuland
‘Wij zijn ons bewust van de uitdagingen en zien de urgentie van verandering. We geloven alleen niet in van bovenaf opgelegde doelstellingen. Het enige dat werkt is een aanpak waar mensen zelf de schouders onder willen zetten.’

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...