De fractie van Deventer Belang stelt schriftelijke vragen aan het college over de huidige gang van zaken bij DRTV. De prikkel hiervoor is de bemoeienis van gemeentelijk cultuur ambtenaar Jos Haarman bij de aanstelling van de interim-directeur bij de Deventer lokale omroep DRTV, Mike Iking.


Gemeente ambtenaar Jos Haarman regelt interim directeur bij DRTV

DB maakt zich al langer ernstig zorgen over de ontwikkelingen van DRTV. Zeker in combinatie met haar 1 koppig bestuur. De fractie heeft deze zorgen al meermaals gedeeld met uw college. De huidige situatie is al bijna 1 jaar actueel en zeer bedreigend voor het voortbestaan van DRTV.

Bij de behandeling in de afgelopen raadsvergadering van 12 februari of liever het niet behandelen is wel aangegeven dat DRTV haar jaarrekening over 2013 rond 15 februari beschikbaar zou hebben.

Ook zijn wij volledig verrast door het plotseling benoemen van een interim directeur. Een benoeming die blijkens navraag, ook bij de gesprekspartners, de AOD, volledig heeft verrast. Zij hebben via de pers kennis van deze mededeling genomen.

De Stentor van 21 februari lezend heeft ons het interview met de interim directeur van DRTV, de heer Iking, volledig onthutst.

De fractie van Deventer Belang heeft daarom de volgende vragen aan het college:

 1.Heeft het college inmiddels de jaarrekening 2013 van DRTV ontvangen? En zo niet heeft u dan vernomen wanneer DRTV deze wel denkt aan te leveren?

2. Hoe staat het college tegenover de mogelijke belangen verstrengeling van de huidige interim directeur versus zijn adviseurschap met betrekking tot de Deventer cultuur subsidies? 

3.Deelt het college onze mening dat het bestuur van DRTV, als zelfstandige stichting, zelf mensen zou moeten benaderen voor functies? Waarbij wij in overweging hebben genomen hetgeen de wethouder cultuur ons meermaals heeft medegedeeld dat het bestuur DRTV zelf aan zet is en zelfstandig moet handelen.

4.Ervan uitgaande dat inhoudelijke gemeentelijke bemoeienis met de lokale omroep derhalve niet acceptabel is voor het commissariaat van de media, hoe staat het college dan tegenover de uitspraak van de heer Iking dat hij voor deze functie is benaderd door een ambtenaar die cultuur en lokale media in zijn portefeuille heeft?

Over Salland TV

x

Check Also

De voordelen van een elektrische fiets

Nederlanders zijn echte fietsers. We leren het op jonge leeftijd, doen op ...