De fracties van SP en GB hebben op 17 februari vragen gesteld nav de voorgenomen sluiting van het Speelgoed en Blikmuseum en het aanbod van dhr A de Mol van Otterloo over een eventuele aankoop van het pand Brink 70, de huidige Openbare Bibliotheek.

Toch vragen SP en GB over mogelijke verkoop Brink 70 pand

Volgens GB en SP is niet voldoende onderzocht of de verbouwing en inrichting van Brink 70 financieel haalbaar is.
Daarnaast vinden beide partijen dat het voorstel om het Poppentheater met het Speelgoed en Blikmuseum samen te voegen een kans moet krijgen.

Tijdens de inspraak van de politieke markt afgelopen woensdag 12 februari, zijn er diverse cijfers genoemd over de kosten van de verbouwing van Brink 70, het pand van de huidige openbare bibliotheek. Het college noemde een bedrag van 10 miljoen maar het is de vraag welk bedrag realistisch is.

Daarnaast willen de SP en GB duidelijkheid over de precieze waarde van Brink 70,  om het aanbod van dhr de Mol van Otterloo beter te kunnen beoordelen. De fracties van GB en SP vragen zich af of de combinatie van het speelgoed en blikmuseum samen met het Poppentheater een haalbare optie is.

Is dit een reeele optie dan zou dat een prachtige impuls voor Deventer kunnen zijn. Met name dient onderzocht te worden wat de kosten voor een of meerdere musea in het pand van Brink 70  zouden zijn. Daarbij is een voorwaarde dat de exploitatie dekkend is en past binnen de kaders van de gemeentelijke subsidie. Een mogelijke reeele andere optie verdiend het om onderzocht en vergeleken te worden.

Woensdagavond bij een speciale Politieke Markt over de Muselae functie in de stad probeerden de SP en Gemeentebalang het besluit over de gemeenteraadsverkiezingen heen laten te tillen maar dat lukte niet. De beantwoording van de schriftelijke vragen is inmiddels door het college afgehandeld, maar is niet tot bevrediging van SP en Gemeentebelang.

Over Salland TV

x

Check Also

In Memoriam: Maarten Bervoets