DEVENTER - Er komt een financieel haalbaarheidsonderzoek en een visie naar de mogelijkheden voor de aanleg van een zonnepark bij Deventer Noordoost.


Een tijdelijk zonnepark van 20ha, hebben we daar iets aan?

Een meerderheid van de raad steunde woensdagavond een initiatiefvoorstel van D66 om te onderzoeken of op de beoogde woningbouwlocatie Deventer Noordoost 20 hectare groot zonnepanelenveld kan komen. De financiële haalbaarheid van de plannen worden nu getoetst en er wordt gekeken of het mogelijk is om het 20 ha grote zonneveld landschappelijk in het gebied in te passen. Er komt ook een visiedocument.

Deventer Belang (DB), TON en VVD bleven kritisch. Bert Kleine Schaars (DB) geeft aan dat een 20ha groot veld landschappelijk niet is in te passen, het onrendabel zal blijken en het nog maar de vraag is of het allemaal juridisch wel mogelijk is. Zo ja, dan mag namelijk iedere boer een zonneveld aanleggen. D66 hoopt echter dat het project als landelijke pilot wordt aangemerkt, dan hoeft geen energiebelasting worden betaald. Dan zou het park rendabel kunnen zijn, maar uiteindelijk is het een tijdelijk iets waar Deventer iets meer energieneutraal door kan zijn. De burger heeft er uiteindelijk niks aan.

Over Salland TV

x

Check Also

Mantelzorgende kinderen worden verwend met extra Sinterklaascadeau

Zorgen voor een broertje of zusje met een aandoening kost veel tijd ...