Deventer biedt zekerheid aan mensen met tijdelijk (beschut) contract

In Deventer gaat het bij beschutte werkplekken altijd om tijdelijke dienstverbanden, maar dat gaat veranderen. Werknemers met een beschutte werkplek kunnen ook een vast contract krijgen. Sinds enkele jaren bestaan zogenoemde beschutte werkplekken. Dat zijn werkplekken voor mensen die extra of intensieve begeleiding of aanpassingen nodig hebben om zo goed mogelijk te functioneren.

Meer zekerheid
“Ook mensen op een beschutte werkplek, willen we de kans bieden op meer zekerheid. Daarom kunnen werkgevers ook aan deze mensen een vast contract aanbieden”, licht Rob de Geest toe. Eind vorig jaar waren er 48 Deventenaren die een traject beschut werk volgden, van wie 37 mensen een betaalde werkplek en 11 mensen een proefplaatsing hadden.

Participatiewet 2015
Sinds de Participatiewet in 2015 wordt er voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet op garantiebanen (banenafspraak) en beschutte werkplekken. Sinds 2017 is de gemeente verplicht om voor iedere inwoner met een indicatie beschut werk een dergelijke werkplek te realiseren. Destijds was het landelijke uitgangspunt dat beschut werk een voorziening was waarin werknemers zich verder konden ontwikkelen.

De verwachting was dat mensen maar voor een korte tijd een beschutte werkomgeving nodig zouden hebben, om daarna door te stromen naar bijvoorbeeld regulier werk. Deventer koos er in 2017 voor, om beschut werk in te richten als ontwikkelinstrument, waarbij er alleen tijdelijke dienstverbanden aangeboden worden.

Rob de Geest: “Door iemand een vast contract aan te bieden, wordt werk een stabiele factor, waardoor iemand zich meer gezien en gewaardeerd voelt.

Over Salland TV

x

Check Also

Het allerlaatste Tentfeest in Wesepe sluit het tentfeestseizoen af

De maanden september en oktober stonden natuurlijk vol met dorpsfeesten. Het Allerlaatste ...