College Raalte zet in op versterking van brede cultuursector voor alle inwoners

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte stelt de gemeenteraad voor om het cultuuraanbod in de gemeente te verbreden. Hiermee wil het college cultuur voor iedereen toegankelijk en bereikbaar houden. Ingezet wordt op cultuureducatie, het behoud van de bibliotheek, theaters en museum De Laarman. Ook hecht het college aan ondersteuning van culturele verenigingen en kunstenaars. Dat staat in het nieuwe cultuurbeleidsplan van de gemeente.

Wethouder Breun Breunissen: “Cultuureducatie blijft een van de belangrijkste onderdelen van ons beleid. Daarvoor willen we het educatiebudget voor basisscholen behouden en structureel extra budget vrij maken voor muziekonderwijs en schoolvoorstellingen. Ook blijven we aandacht houden voor buitenschoolse cultuureducatie, culturele activiteiten voor zorgdoelgroepen en willen we meer zorgen voor ons erfgoed, kunstwerken en de makers in de gemeente.”

Het cultuurbeleidsplan kwam tot stand in samenspraak met vertegenwoordigers van de culturele sector in onze gemeente. Daarnaast hebben honderden inwoners inbreng geleverd door het invullen van een enquête. In die enquête hebben inwoners aangegeven wat ze goed of minder goed vinden aan het cultuuraanbod in de gemeente, wat ze missen en of ze zelf ideeën hebben.

Ruimte voor de cultuursector
Samen met kunstenaars wordt gezocht naar werk- en atelierruimte. Mogelijk valt dat te combineren met ruimte voor verenigingen die op zoek zijn naar een onderkomen. Ook wil het college op meer markante plekken in de openbare ruimte een kunstwerk.

Om dit mogelijk te maken wordt de raad gevraagd om bestaande subsidieregelingen voort te zetten, een aantal budgetten te verhogen om hogere kosten op te vangen en om budget beschikbaar te stellen voor het inventariseren van ons erfgoed en voor nieuwe kunstwerken. Om verenigingen te ondersteunen bij ledenwerving, fondsenwerving en het leggen van verbindingen, wil het college de combinatiefunctionaris cultuur en de cultuurmakelaar in blijven zetten. Hierbij wordt nagegaan wat voor rol de Culturele Adviesraad Raalte en de Commissie Beeldende Kunst kunnen spelen.

De gemeenteraad bespreekt het cultuurbeleidsplan voor het eerst op 28 maart tijdens een rond-de-tafelgesprek. Wil je meepraten over het beleidsplan? Meld je dan voor 28 maart 12.00 uur aan door een e-mail te sturen aan griffie@raalte.nl

 

Over Salland TV

x

Check Also

Kaveluitgifte fase 2 nieuwbouwplan Franciscushof Zuid in Raalte van start

De gemeente Raalte geeft opnieuw kavels uit in nieuwbouwplan Franciscushof Zuid. In ...