Ambities voor een autoluwe, groene, gemengde buurt naast het station in Deventer

Een levendige buurt, waar mensen wonen, werken, elkaar ontmoeten – een buurt die de Voorstad met de binnenstad verbindt, en waar duurzaamheid en groen een belangrijke rol spelen. Dat zijn een aantal van de ambities die de gemeente schetst voor de PostNL-locatie, aan de Diepenveenseweg, ten noordoosten van het station. De wensen en denkrichtingen van de gemeente voor dit gebied staan beschreven in het ‘Handelingsperspectief PostNL-locatie’, dat het college van burgemeester en wethouders deze week vaststelde.

Inspireren
Eigenaar NS werkt aan de planvorming, zodat de locatie de komende jaren omgevormd kan worden tot een woon- en werkgebied. Het Handelingsperspectief is bedoeld om NS te inspireren, met als doel van de locatie een aantrekkelijke buurt te maken die aansluit bij de rest van de stad. Het document geeft daarnaast inzicht in het gemeentelijke beleid en de regels voor deze locatie.

Wethouder Liesbeth Grijsen: ‘De locatie biedt prachtige mogelijkheden om een aantrekkelijke, vernieuwende buurt te worden waar straks veel mensen een woning kunnen vinden op loopafstand van het station en de binnenstad. Met winkels, kantoren, horeca en bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk wordt het gebied levendig.’

Stedelijk, groen, autoluw en verbonden met Voorstad
Het gebied krijgt een stedelijk en groen karakter, en legt een link naar het andere groen in de directe omgeving zoals de oude begraafplaats en het Rijsterborgherpark. Lopen, fietsen en openbaar vervoer krijgt voorrang, vanwege de ligging naast het station en de al aanwezige goede fietsverbindingen. Er is slechts beperkt ruimte voor auto’s in het gebied. Bij het uitwerken van het woningaanbod wordt aansluiting gezocht bij de bestaande omgeving van Voorstad. Van de woningen moet 30% sociale huur en 40% midden huur/betaalbare koop zijn, zo staat in het Handelsperspectief. Het Handelingsperspectief gaat uit van een basishoogte van 3 à 4 lagen, en enkele hogere gebouwen van maximaal 45 meter.

Betrekken bewoners en andere belanghebbenden
NS krijgt nadrukkelijk de opdracht om bewoners uit de Voorstad en andere belanghebbenden te betrekken bij de ontwikkeling van het gebied. Zij weten wat er speelt en welke kansen er liggen om het gebied logisch aan te sluiten op de rest van de wijk. Richtinggevend Handelingsperspectief NS Stations, bedrijfsonderdeel van NS dat verantwoordelijk is voor de stations en de omliggende stationsgebieden, maakt nu een masterplan voor het PostNL-gebied.

Het Handelingsperspectief is daarbij richtinggevend: ervan afwijken kan, maar alleen met goede argumenten. Bij het Masterplan levert NS ook een communicatie-participatieplan aan. De gemeenteraad besluit over het Masterplan, daarna volgen nog de gebruikelijke ruimtelijke procedures en vergunningverlening.

Stadscampus De Kien
De ambities en denkrichtingen in het document komen onder meer uit het Ontwikkelperspectief voor stadscampus De Kien, dat de gemeenteraad in 2021 vaststelde. Het PostNL-terrein maakt deel uit van de stadscampus.

Over Salland TV

x

Check Also

Donderdag vrij zonnig na koude start

Het sinterklaaswintertje dat tegelijk met de Sint het land verlaat deze zesde ...