Extra maatregelen in Overijsselse aanpak coronacrisis

Aanvullend op de noodhulp van het Rijk en de vele acties die provincies reeds in gang heeft gezet stellen Gedeputeerde Staten van Overijssel een aantal extra maatregelen voor in de aanpak van de coronacrisis. Op de korte termijn wil het college noodmaatregelen treffen voor het openbaar vervoer en de culturele sector. Daarnaast wil het ondernemers en instellingen helpen om deze lastige periode door te komen door het werken aan verdere digitalisering en andere slimme oplossingen in de 1,5 meter samenleving te stimuleren.

Commissaris van de Koning Andries Heidema zegt daar het volgende over: “De coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen en raakt onze Overijsselse samenleving in de kern. Tegelijkertijd zien we enorme positieve en hoopvolle ontwikkelingen. Om samen te blijven bouwen aan Overijssel willen we waar nodig en mogelijk bijdragen aan de aanpak van de coronacrisis en kansen benutten.”

Noodmaatregelen culturele sector en openbaar vervoer
Voor cultuur en het openbaar vervoer stellen Gedeputeerde Staten voor om middelen uit de risicoreserves te halen. De culturele infrastructuur in Overijssel is van groot belang en is hard geraakt de afgelopen maanden. Zeker tot eind dit jaar heeft de sector nog fors nadeel door alle maatregelen in het kader van de 1,5 meter afstand. Gedeputeerde Staten stellen voor om in totaal € 3,4 miljoen aan noodmaatregelen voor cultuur beschikbaar te stellen.

Ook het openbaar vervoer is hard getroffen door de coronacrisis. De dienstregeling was de afgelopen periode voor de helft geschrapt met daarbij een heel laag aantal reizigers. Vanaf juni rijdt het openbaar vervoer wil op volle kracht, maar ligt het percentage reizigers nog steeds laag. Voor de provincie is de inschatting dat alleen al in 2020 zo’n 11 miljoen aan reizigersopbrengsten uit het openbaar worden misgelopen. Dit bedrag kan de komende jaren nog oplopen. Met het Rijk zijn overleggen gaande over financiële compensatie.

Overbrugging naar de periode van herstel
Het college stelt voor om in totaal € 3,3 miljoen beschikbaar te stellen vanuit het Stimuleringsfonds voor verschillende overbruggingsmaatregelen. De maatregelen moeten ondernemers en instellingen helpen om de komende periode, waarin de 1,5 meter leidend is, door te komen. Voor de vrijetijdssector betekent dit bijvoorbeeld het digitaliseren van routes en meten van drukte. Op het gebied van mobiliteit stimuleert de provincie inwoners om meer gebruik te maken van fiets en taxi’s of deelauto’s. Vanuit de verschillende ‘taskforces’ op het gebied van cultuur en (vrijetijds)economie zullen de komende tijd nog meer voorstellen volgen, daarvoor is een flexibel budget van € 2 miljoen beschikbaar.

Andries Heidema: “Om te komen tot herstel is een gezamenlijke krachtsinspanning essentieel. Daarbij gaat het niet zozeer om het teruggaan naar het oude, maar juist ook het benutten van kansen en nieuwe creatieve manieren om samen sterker uit de crisis te komen. Kern van de Overijsselse aanpak is dat we onze inzet stap voor stap bepalen afhankelijk van de ontwikkelingen en behoeften in de samenleving en onze meerwaarde daarbij als provincie.”

Op woensdag 1 juli vergaderen Provinciale Staten over het voorstel. In het najaar komt het college met een voorstel voor maatregelen die gericht zijn op het herstel.

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...