Voorstel ‘Duizend Bloemen’ in Olst aangenomen!

Aanvraag ‘Duizend Bloemen’ toegekend:

landelijk Innovatiefonds Samen voor Biodiversiteit honoreert initiatief in Olst.

Niet minder dan 58 jaar geleden verscheen het boek Silent Spring van de Amerikaanse biologe Rachel Carson. In de ‘stille lentes’ waarvoor ze daarin waarschuwde, zouden vogels en insecten uit het landschap verdwijnen als wij mensen hen het leven onmogelijk zouden blijven maken. Inmiddels gaat het verlies aan biodiversiteit inderdaad wereldwijd alarmerend snel voort, en moeten we met elkaar alles op alles zetten om het tij te helpen keren. Dat is op zich helemaal niet moeilijk, en daar zijn overal ook al goede voorbeelden van. Vandaar dat de landelijke Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel initiatieven stimuleert die hiervoor de handen lokaal ineen wil slaan.

Deze stichting, die eind 2018 is opgericht vanuit een brede maatschappelijke beweging, stelde dit jaar voor het eerst het Innovatiefonds Samen voor Biodiversiteit open voor aanvragen uit het hele land. Stichting Eetbaar Olst-Wijhe nam de uitdaging aan; zij wil al langer het animo onder burgers en boeren bundelen om met elkaar stappen te gaan zetten voor meer blijvende biodiversiteit in de omgeving. En het voorstel dat zij daarvoor deed, ‘Duizend Bloemen’, is aangenomen! Van de 130 ingediende projecten vielen er 8 in de prijzen, en daar is dit er één van. Dat betekent dat Eetbaar Olst-Wijhe € 25.000 krijgt om de komende 2 jaar in te zetten, en daar zoveel mogelijk impact van te realiseren.

Eetbaar Olst-Wijhe werkt hier met allerlei partijen aan samen, precies zoals dat past in de aanpak van het Deltaplan. Men gaat allereerst een online platform inrichten, waarop iedereen in de omgeving die hier energie in wil steken elkaar kan vinden, ideeën kan uitwisselen en plannen voor actie kan maken. Hierbij komt er hulp van studenten van Saxion en andere opleidingen, die zich via stichting Project Kompassie in Deventer naast hun studie inzetten voor duurzame projecten. Samen met particulieren, boeren, en andere organisaties die grond bezitten of gebruiken zullen er plannen worden gemaakt voor actie om voor meer variatie, ecologische verbindingen, leefruimte en voedsel voor flora en fauna in het landschap te gaan zorgen. Ook zal er een start worden gemaakt met de inzet van ‘lerende cameravallen’ van de Ulebelt in Deventer, die helpen om kennis over insecten te verzamelen.

Over al deze acties zullen berichten en oproepen in de (sociale) media blijven verschijnen. Een moment om hier meer over te horen, en anderen te ontmoeten, is gepland op donderdagavond 29 oktober in het Holstohus. Vragen om informatie, en ook aanmeldingen kunnen naar eetbaarolstwijhe@gmail.com.Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Film kijken met extra dobberbeleving bij Drijf-In Bioscoop in Hardenberg

Op zaterdag 27 juli kun je in de haven van Hardenberg dobberend ...