Volle zaal bij vrijwilligersbijeenkomst Sallandse Heuvelrug en Twents Reggedal

Vrijdagmiddag 24 maart was de grote zaal bij de Wilgenweard in Nijverdal vol met een kleine 100 vrijwilligers. Mensen die zich inzetten in en rond Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug op het gebied van cultuur, landschap of natuur. Een middag georganiseerd vanuit het Nationaal Park door een aantal betrokken partners: Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel, Natuurmonumenten, Waterschap Vechtstromen en IVN Natuureducatie. Een middag vol inspiratie, zelf ervaren en vooral ook gezelligheid.

Warm welkom

Voorzitter van Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug Jorrit Eijbersen, tevens burgemeester van Hellendoorn, opende de bijeenkomst. De vrijwilligers werden hartelijk bedankt voor hun inzet in het gebied. Want zonder zo veel actieve vrijwilligers (meer dan 350 vanuit de organiserende partijen) zijn er niet zo veel klussen te verwezenlijken. En die klussen zijn er voldoende: van monitoren van planten en dieren en het uitvoeren van snoei – en beheerwerkzaamheden tot het rondleiden van schoolkinderen in het bos of het coördineren van excursies. Beheren, onderhouden en beleven van natuur, landschap en cultuur staan centraal.

Dit keer zèlf ervaren

Dit keer konden de vrijwilligers achteroverleunen en aansluiten bij een van de vijf leuke activiteiten: een workshop over de landschapsbiografie van het gebied Sallandse Heuvelrug & het Twents Reggedal, een bosbad (wandeling waarbij je ondergedompeld wordt in de sfeer van het bos), een fietstocht bij de Koemaste, een wandeling door het doktersbos of een kennisquiz over het gebied die vol enthousiasme werd gepresenteerd door 2 boswachters van Natuurmonumenten. “Fijn, deze informatie over het Nationaal Park. Dan ben ik weer een beetje ‘bij’. De 2 excursies waren ook heel erg leuk! “Meestal geef ik ze zelf.” aldus een van de vrijwilligers. Volgend jaar weer een bijeenkomst? “Graag!”

Informatie over ontwikkelingen in het gebied

Het ministerie van LNV heeft de Nationale Parken gevraagd om voor ieder park een verkenning in te zetten naar de toekomstbestendigheid van de nationale parken. Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug neemt ook deel aan dit traject. Met 18 partners uit het gebied Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal wordt verkend hoe te werken aan het versterken van het landschap, de landbouw, de natuur, klimaatadaptatie en de economie én aan het ontlasten van de kwetsbare natuurgebieden. Hoe dat werkt en wat dit betekent voor de vrijwilligers, daar werd ook op ingegaan. “We werken met 18 partners aan het landschap van de toekomst. Een landschap met veel kwaliteiten, robuuste natuur, ruimte voor landbouw, recreatie en toerisme, een prettige woonomgeving voor de bewoners en vitale kernen.” aldus Adri Ooms, programmacoördinator Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug.

Over Salland TV

x

Check Also

Ribs en Blues dag 1

Op de eerste dag van het 25-jarige jubileum van het Raaltese festival ...