HEINO - Het college van de gemeente Raalte heeft gekozen voor extra bedrijfslocaties in het gebied ten oosten van het bestaande bedrijventerrein Blankenfoort.

Uitbreiding voor bestaand industrieterrein

De verwachting van het college is dat een uitbreiding met een grootte van circa drie hectare voorziet in de behoefte, zo staat te lezen in een persbericht. De plannen voor verdere uitbreiding en woningbouw worden doorgeschoven naar de toekomst. Er komt een stedenbouwkundig plan en dat wordt nader uitgewerkt in een bestemmingsplan en een exploitatieplan.

Over Salland TV

x

Check Also

Noordelijke waterschappen verlengen samenwerking muskus- en beverrattenbestrijding

De waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen verlengen ...