Topicus krijgt bij maken masterplan hulp van kwaliteitsteam

De gemeenteraad heeft onlangs het Ontwikkelperspectief voor het Topicuscarré tegenover het station vastgesteld. Daarbij heeft het college aangegeven dat een aantal onafhankelijke specialisten gaat meekijken bij de planvorming en gaat adviseren over de kwaliteit.

Verantwoordelijk wethouder Liesbeth Grijsen: “We vinden de ontwikkeling van Topicus van groot belang voor een economisch sterk Deventer. Tegelijkertijd vraagt deze plek tegenover het station, aan de rand van de historische binnenstad om hoge kwaliteit en een goede inpassing. Dit kwaliteitsteam van vakspecialisten gaat Topicus helpen bij het Masterplan en gaat ons helpen bij een goede toetsing op kwaliteit.” 

Samenstelling 

Het kwaliteitsteam bestaat uit de volgende 3 personen: 

  • Bert Dirrix (Diederen Dirrix architecten), aandachtsveld architectuur en stedenbouw; 
  • Paul Meurs (Steenhuis Meurs), aandachtsveld cultuurhistorie en transformatieopgave, in Deventer al betrokken bij het Beeldkwaliteitsplan voor de binnenstad; 
  • Philomene van der Vliet (Boomlandscape), aandachtsveld landschap en openbare ruimte. 

Het kwaliteitsteam is benoemd door het college en wordt betaald door de gemeente Deventer. 

Opdracht 

Het kwaliteitsteam bewaakt de uitgangspunten en toetst, als adviseur van het gemeentebestuur, de ontwerpen aan de uitgangspunten. Het kwaliteitsteam werkt daartoe de inhoudelijke uitgangspunten nader uit tot toetsbare uitgangspunten. 

Participatie 

De initiatiefnemer Topicus bespreekt tijdens deze fase het concept Masterplan met omwonenden en stakeholders. Deze belanghebbenden hebben ook al in de vorige fase aangegeven welke aandachtspunten er zijn bij de planvorming. Ook in deze fase kunnen zij reageren en worden hun reacties meegewogen door het gemeentebestuur bij de besluitvorming. 

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Vind een weg langs 180 optredens verspreid over 60 tuinen in Deventer: het programma van Gluren bij de Buren is bekend!

Zondag 30 juni veranderen 60 tuinen tijdelijk in buurttheaters tijdens amateurkunstfestival Gluren ...