Toch geen samenwerking tussen UiterWaarden en Etty Hillesum Lyceum

De directie van het Etty Hillesum Lyceum (EHL) en de Initiatiefgroep UiterWaarden (IUW) hebben een aantal keer met elkaar gesproken om te kijken of samenwerking mogelijk is. De gesprekken verliepen open en constructief. Uit de gesprekken werd duidelijk dat EHL en IUW qua visie raakvlakken hebben. Beide willen onderwijs vormgeven vanuit een brede onderwijsopvatting. Het gaat om ontplooiing van leerlingen in brede zin: hoofd, hart en handen.

Toch is de wederzijdse conclusie dat er onvoldoende basis is om de krachten te bundelen. Er blijkt onvoldoende overlap te zijn in de onderliggende uitgangspunten. Eén van de belangrijke verschillen van inzicht zit hem in de organisatorische inrichting. IUW zet zich in voor een eigen school met een doorlopende leerlijn van brugklas tot eindexamen in één gebouw, die in geval van samenwerking onderwijskundig los van de rest van het EHL zou functioneren. Het EHL ziet geen mogelijkheid om dit met de huidige inrichting van hun onderwijs te realiseren.

Ondanks de verschillen in visie en gedachtengoed tussen beide scholen is er een gedeeld streven om er te zijn voor alle leerlingen in Deventer. Zowel UiterWaarden als Etty Hillesum Lyceum bevestigen hun inzet om het onderwijsaanbod in Deventer te verrijken.
IUW en EHL gaan ieder een eigen weg. Wel is afgesproken om elkaar op de hoogte te houden. Mogelijk dat beide partijen in een latere fase opnieuw met elkaar in gesprek gaan.

 

Over Salland TV

x

Check Also

Raalte maakt afspraken met provincie over windenergie

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om afspraken te ...