GroenLinks wil pas op de plaats Science Park

Eind 2017 is de gemeente Deventer een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met het chemische bedrijf Nouryon (voorheen Akzo-Nobel) om hun bedrijfsterrein te veranderen in een science-park waarbij “een ecosysteem zou worden gecreëerd dat wereldwijde impact zou behalen met chemische en procestechnologische innovaties”. Het zou veel extra werkgelegenheid opleveren en Deventer op de kaart zetten als centrum van high tech-innovaties. Drie jaar later is het aantal extra banen op 1 hand te tellen en staan de bedrijfshallen nog steeds leeg.

In de raadsvergadering van 20 december 2017 heeft de raad besloten om in te stemmen met de ontwikkeling van een Science Park (S/Park, toen nog DOIC, Deventer Open Innovatie Centrum geheten) op het terrein van AkzoNobel (nu: Nouryon). GroenLinks heeft destijds niet ingestemd. Enerzijds omdat we het onverantwoord vonden om zwaar verontreinigde grond aan te kopen en anderzijds omdat we ernstig twijfelden aan de business-case waarbij een spectaculaire banengroei naar 650 nieuwe banen werd voorspeld. In een samenwerkingsovereenkomst tussen Nouryon, provincie Overijssel (HMO) en de gemeente Deventer zijn de afspraken vastgelegd en gelukkig is hier ook een tussentijds evaluatiemoment na 3 jaar opgenomen (Go of No-Go). Voor 1 april aanstaande moet de gemeenteraad een uitspraak doen over stoppen of doorgaan. Voor het college, provincie en het college is het zo klaar als een klontje: er zit niets anders op dan de stekker uit dit project te trekken. De verwachtingen zijn niet waargemaakt want slechts 1 bedrijf (met 2 personeelsleden) heeft zich op S/Park gevestigd en er is niet geïnvesteerd in de bestaande gebouwen. Ondanks de tegenstem van GroenLinks in 2017 hadden we natuurlijk wel gehoopt dat S/Park een banenmagneet zou worden en daarom vinden we het spijtig dat het project is mislukt.
Gevolg van de No-Go is dat Deventer zijn grond terug verkoopt aan Nouryon. Sommige collega-fracties vinden het ongewenst dat Deventer zijn grondpositie verliest waardoor de ontwikkeling minder goed kan worden gestuurd. Wij hebben het in dit geval al in 2017 niet wenselijk gevonden om grond aan te kopen. Immers; de gemeente heeft in het publiekrechtelijke spoor (o.a. via het bestemmingsplan) voldoende mogelijkheden om ontwikkelingen in de gewenste richting te sturen. De belangrijkste vraag is nu: hoe verder?

Het college stelt voor om een verkenning uit te voeren met dezelfde partners om de locatie toch tot herontwikkeling te brengen, waarbij wederom een belangrijke rol aan Nouryon wordt toegedicht en met een zoekrichting in dezelfde hoogwaardige proceschemische technologie. Het college wil dus gelijk door met een plan B en vraagt steun bij de raad. GroenLinks vindt dat niet verstandig. Volgens ons moet er eerst goed worden nagegaan waarom de in 2017 met veel enthousiasme gepresenteerde gebiedsontwikkeling is geflopt en pas na een grondige analyse van de nut en noodzaak kan een volgende stap worden gezet. Daarbij vragen wij ons ook af of het gebied wel kan worden ontwikkeld als een ‘science park’; als de belangrijkste initiator en kennisdrager van het project (Nouryon) er zelf de afgelopen drie jaar niet in geslaagd is om hier een succes van te maken en in 2021 zelf niet langer als gebiedsontwikkelaar betrokken wil zijn. Nouryon heeft zelfs de huisadviseur inzake vastgoed al aan het werk gezet om de locatie te gaan vermarkten. De meest succesvolle science parks hebben een wetenschappelijk kennisinstituut (bijvoorbeeld een universiteit) of groot bedrijf (bijvoorbeeld Chemelot of Siemens) als kennisdrager en deze ontbreekt nu in het gebied als Nouryon die rol niet meer wil pakken. Positief is wel dat Nouryon zijn commitment heeft uitgesproken over een nieuwe start maar onduidelijk is hoe dit in de praktijk wordt uitgewerkt.

Daarom zal GroenLinks voor de No-Go stemmen en daarnaast voorstellen om een pas op de plaats te maken door eerst een grondige evaluatie uit te voeren waaruit lessen kunnen worden getrokken voor de wijze waarop we dit gebied kunnen ontwikkelen. GroenLinks staat positief tegenover het ontwikkelen van dit gebied voor hoogwaardige duurzame bedrijvigheid maar wil een zorgvuldig proces volgen waarbij pas na een grondige evaluatie kan worden beoordeeld welke rol de gemeente kan spelen.

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Peuterspeelzaal ’t Spölhuusken uit Diepenveen blijft behouden!

Afgelopen januari werd door het bestuur van Peuterspeelzaal ’t Spölhuusken uit Diepenveen ...