Sportpark Heeten meest geschikte plek voor nieuwbouw St. Bernadetteschool

Sportpark Heeten is de meest geschikte locatie voor nieuwbouw van de St. Bernadetteschool. Dat blijkt uit het haalbaarheidsonderzoek dat de gemeente Raalte heeft uitgevoerd met schoolbestuur mijnplein en Plaatselijk Belang Heeten. De reden voor de nieuwbouw is dat het huidige schoolgebouw sterk is verouderd. Het college stelt voor om op de nieuwe locatie een school te bouwen met daarbij onder meer ook kinderopvang, vroeg- en voorschoolse educatie en buitenschoolse opvang. Een zogenoemd Integraal Kindcentrum (IKC).

Wethouder Breun Breunissen is blij met de plannen. “Behalve dat er nu zicht is op een nieuw schoolgebouw, vind ik het erg mooi dat op de nieuwe locatie sport en onderwijs samenkomen en elkaar kunnen versterken. Hoe dit er precies uit gaat zien, zullen we de komende tijd samen verder moeten onderzoeken. Ik ben ervan overtuigd dat dit tot prachtige initiatieven leidt.”

Ook Bart de Grunt, lid van het college van bestuur van mijnplein, is enthousiast over het voorstel: “We zijn erg blij dat we samen met de gemeente Raalte stappen zetten richting een mooi en duurzaam schoolgebouw voor de kinderen in Heeten. We zijn positief over het perspectief op een plek en gebouw waar we de komende veertig jaar toekomstgericht onderwijs kunnen geven.”

Informatieavond voor het dorp
Op 4 juli organiseert de gemeente Raalte een informatieavond over de plannen. Alle bewoners van Heeten zijn van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. De avond start om 19.30 uur in het KulturhusTrefpunt Heeten, Dorpsstraat 16. Tijdens de informatieavond wordt uitgelegd hoe er tot de locatie op het sportpark is gekomen, wat de uitgangspunten zijn voor de nieuwbouw en op welke wijze bewoners mee kunnen denken. Direct omwonenden van het sportpark worden eerder al bijgepraat over de plannen.
Vervolg
De gemeenteraad bespreekt het plan op 11 juli in een rond-de-tafelgesprek. Wil je meepraten? Dat kan! Meld je via griffie@raalte.nl aan. De besluitvorming volgt daarna in de raadsvergadering in oktober. Beide vergaderingen vinden plaats in de raadzaal in het gemeentehuis en zijn live te volgen via www.raalte.nl/live.

Bij een positief besluit wordt in 2025 gestart met het ontwerp van het kindcentrum. De doelstelling is om het gebouw eind 2027 in gebruik te nemen.

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...