Rob Poelman: Raalter buitengebied is veilig, maar toch: KIEK UUT!

Als inwoner van ons prachtige buitengebied heb ik op 9 maart jl. een brief ontvangen van de gemeente Raalte. De gemeente brengt de mogelijkheid onder de aandacht om een enquête in te vullen en zo een bijdrage te leveren aan de veiligheid in ons buitengebied. Bij de brief zat een flyer bijgevoegd getiteld ‘KIEK UUT!’

Door Rob Poelman

De openingszinnen uit ‘KIEK UUT!’:

‘Het buitengebied heeft veel moois te bieden. De sociale contacten zijn warm. Buiten wonen betekent meer ruimte, meer groen, meer rust’.

Ik vind deze openingszinnen bemoedigend. De gemeente Raalte geeft aan dat zij aandacht heeft voor meer ruimte, meer groen en meer rust. Echter deze rust dreigt verstoord te worden door ondermijnende activiteiten aldus de gemeente. Men denkt aan activiteiten zoals hennepkweek of een drugslab en er schijnen ‘moderne criminelen’ mooie aanbiedingen te doen om een leegstaande schuur te huren.

Opvallend is dat bestuurlijk Raalte, ons College van B&W en de Raalter gemeenteraad, op de hoogte zijnde van criminele activiteiten, ervoor kiezen om geen BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaar) in te zetten en de bewoners van het buitengebied te ondersteunen om de veiligheid te waarborgen en handhaven waar nodig. Ik heb de gemeenteraad eens per brief gevraagd of men bereid is BOA’s in te zetten in het buitengebied en het antwoord was dat er een bestuurlijke keuze is gemaakt dit niet te gaan doen.

Begrijp mij niet verkeerd. Ik vind de aandacht vanuit de gemeente voor een veilig en groen buitengebied hoopgevend. Maar waarom is er een keuze gemaakt om geen BOA’s in te gaan zetten voor veiligheid en handhaving in ons buitengebied? Wellicht dat budget een rol speelt. Mocht dit zo zijn dan rijst wel de vraag waarom er een bestuurlijke keuze is gemaakt om met vijf wethouders te gaan besturen en niet in te zetten op BOA’s in het buitengebied.

Maar goed, over twee jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Het zou toch mooi zijn als stemgerechtigde op een partij te kunnen stemmen welke duidelijk maakt of en hoeveel BOA’s er ingezet gaan worden en met hoeveel wethouders men denkt te gaan besturen.

Oh ja, KIEK UUT! Let op je eigen gezondheid, die van anderen, en volg de richtlijnen van het RIVM over COVID-19.

 

Het bericht Rob Poelman: Raalter buitengebied is veilig, maar toch: KIEK UUT! verscheen eerst op Opinie in Salland.


Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...