Provincie Overijssel start virtuele MKB-tour voor coronaproblemen bedrijfsleven

De provincie Overijssel start een virtuele tour langs MKB-bedrijven om te zien en te bespreken tegen welke problemen bedrijven oplopen als gevolg van de coronacrisis. Op deze manier wil de provincie te weten komen of de inmiddels beschikbaar gestelde noodmaatregelen werken, of dat er aanvullende maatregelen nodig zijn. Maar ook of er slimme ideeën zijn hoe met het virus of met de crisismaatregelen kan worden omgegaan. De tour is een variant op de MKB-bezoeken die gedeputeerde economie Eddy van Hijum regelmatig brengt aan bedrijven. Het is de bedoeling om de nieuwe tour te houden met inzet van digitale hulpmiddelen als Zoom en Skype.

Van Hijum: “Het Overijssels bedrijfsleven wordt hard geraakt door de coronacrisis. Het midden- en kleinbedrijf en familiebedrijven gaan ons aan het hart, en we willen graag op de hoogte blijven wat er speelt. Op die manier kunnen we bedrijven ondersteunen, bijvoorbeeld door de weg te wijzen naar de beschikbare loketten, maar ook door nog niet bekende problemen te agenderen in Den Haag of Brussel. Daarbij kiezen we ervoor om – conform de landelijke richtlijnen – niet fysiek op bezoek te gaan. Door middel van beeldverbindingen kunnen virtuele rondleidingen worden gegeven en kan de bedrijfsleiding in gesprek met de gedeputeerde(n) en ambtelijke ondersteuning.”

De verwachting is dat er zo’n vier bedrijven in de week kunnen worden “bezocht”. Daar waar een bedrijf of onderwerp raakvlakken heeft met andere portefeuilles zullen ook deze bestuurders deelnemen aan het gesprek, of van de conclusies op de hoogte worden gebracht. Bedrijven die onderdeel willen zijn van de virtuele tour kunnen zich melden via economie@overijssel.nl.

Crisismaatregelen corona-uitbraak
Eerder nam de provincie Overijssel al een set maatregelen om ondernemers zoveel mogelijk te helpen in de crisis. Naast het robuuste pakket noodmaatregelen dat het rijk al heeft genomen, gaat het om het nog sneller betalen van facturen, coulance bij betalingsproblemen, het blijven uitbetalen van subsidies en sponsorbijdragen en het inzetten en ondersteunen van loketten en uitvoeringsorganisaties om ondernemers te helpen.

Meer informatie
Lees meer over de maatregelen via: https://www.overijssel.nl/actueel/nieuws/@ORT/overijssel-neemt-maatregelen-bedrijven-gevolgen/

Algemene informatie en regionale contactpersonen: https://www.overijssel.nl/actueel/corona-virus-overijssel/

Over Salland TV

x

Check Also

Film kijken met extra dobberbeleving bij Drijf-In Bioscoop in Hardenberg

Op zaterdag 27 juli kun je in de haven van Hardenberg dobberend ...