Plaatselijk belang Averlo Frieswijk Jaarvergadering “De zin of onzin van windmolens”

FOTO: Gerko Dijkstra. De jaarvergadering van PB Averlo Frieswijk gepland op 24 mei. Na het officiële gedeelte is er een spreker die ingaat op de actualiteit en dat is dit keer de recent verschenen notitie van de gemeente Deventer over zoeklocatie(s) voor nieuwe windmolens.

De lezing bij de jaarvergadering van Plaatselijk belang Averlo Frieswijk wordt gegeven door de Jeroen Hetzler. Hij is een bekend schrijver maar ook secretaris van de Groene Rekenkamer. Het thema van zijn lezing is: De zin of onzin van windmolens.

De Groene Rekenkamer heeft de volgende missie: Het kritisch doorrekenen van overheidsbeleid op de gebieden natuur, milieu, klimaat, gezondheid en energie om de kosteneffectiviteit van de besteding van belastingmiddelen te bepalen uitgaande van de beste natuurwetenschappelijke en economische inzichten alsmede het via oude en nieuwe media onder een breed publiek bekend maken van de resultaten van dit rekenwerk.

Over Windmolens zegt hij: Windmolens dienen geen enkel doel, kunnen niet zonder subsidie en zijn achterhaalde technologie.
Omdat er beperkt plaats wordt men verzocht zich aan te melden. Voorrang is er voor de leden van plaatselijk belang. Ook andere buitengebied bewoners en plaatselijk belangen zijn van harte welkom om zich aan te melden zolang er plek is.
Dat kan middels een bericht via facebook: Plaatselijk belang Averlo Frieswijk.
Of via ons e-mailadres: PBAverloFrieswijk@gmail.com

Over Salland TV

x

Check Also

Jaarlijkse Vechtdaldag 28 juni in Hardenberg

Tal van excursies staan op het programma tijdens de Vechtdaldag 2024. Hardenberg ...