Periode Corona Noodfonds verlengd tot en met 31 december 2020 in de gemeente Dalfsen

De coronacrisis treft ook maatschappelijke instellingen binnen de Gemeente Dalfsen. De gemeente heeft het Corona Noodfonds in het leven geroepen om maatschappelijke instellingen financieel te ondersteunen. Door de maatregelen die het kabinet heeft genomen naar aanleiding van het oplopende aantal coronabesmettingen, ook in de gemeente Dalfsen, wordt het noodfonds opnieuw opengesteld. Aanvragen over de periode van maart tot en met 31 december 2020 moeten voor 15 februari binnen zijn. Aanvragen kan op www.dalfsen.nl/coronanoodfonds.

Organisaties die eerder nog geen aanvraag hebben gedaan kunnen tot 15 februari alsnog aanspraak maken op het Noodfonds. Omdat de looptijd verlengd is (tot 31 december 2020) kunnen organisaties die al aanvraag hebben ingediend opnieuw een aanvraag indienen voor de resterende periode.

Acute nood
Wethouder Van Leeuwen: “Over bestaande aanvragen is nog geen besluit genomen, omdat bepaalde aanvragen nadere uitleg nodig hebben. Doordat we de periode verlengen is het moment van goedkeuren verzet naar uiterlijk 30 maart. Mochten organisaties voor die tijd in acute financiële nood verkeren, dan kunnen ze een mail sturen naar coronanoodfonds@dalfsen.nl. Samen zoeken we naar een passende oplossing. Organisaties die al een aanvraag hebben ingediend ontvangen persoonlijk bericht over de wijziging.”

Voorwaarden en beslisboom
De gemeente Dalfsen stelt een aantal voorwaarden om aanspraak te maken op het fonds:
• Het fonds is alleen voor maatschappelijke instellingen die door corona zijn geraakt.
• De instelling moet een cruciale functie hebben voor de Dalfser samenleving en actief zijn in de gemeente Dalfsen. Met een cruciale functie wordt bedoeld dat zonder de aanwezigheid van deze instelling, het welzijn van inwoners beperkt wordt, ten opzichte van voor de komst van het coronavirus.
• De instelling moet al gebruik hebben gemaakt van voorliggende coronavoorzieningen van de provincie Overijssel of het rijk (indien die er waren).
• Ook moet ze actief zijn (geweest) om de financiële schade te beperken.
• Het aanleveren van een financieel overzicht, afgezet tegen de financiën van vorig jaar, is essentieel.
De gemeente heeft een beslisboom gemaakt waarmee instellingen kunnen kijken of ze in aanmerking komen voor het noodfonds. Deze is te bekijken op www.dalfsen.nl/coronanoodfonds.

Aanvragen
Het aanvragen van Corona Noodfonds kan via www.dalfsen.nl/coronanoodfonds. Voor vragen kunnen instellingen contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 140529 of door een mail te sturen naar coronanoodfonds@dalfsen.nl.

Gevolgen coronavirus
Door de coronacrisis ondervinden maatschappelijke instellingen financiële hinder of ze kunnen hun taken niet uitvoeren. Denk hierbij aan hogere kosten of het mislopen van inkomsten als gevolg van de maatregelen om de uitbraak het coronavirus in te perken.

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...