Parkeergeleiding systeem van tafel

De gemeenteraad heeft woensdagavond in een slopende praatsessie de rituele dans voor het plan van een duur parkeergeleidingssysteem (1,2 miljoen) in de stad afgeserveerd met een motie die door een meerderheid van de gemeenteraad is aangenomen.In deze motie staat dat nut, doelmatigheid en effectiviteit in vergelijking met de kosten niet zijn aangetoond.

Er mag geen personeel, tijd en geld meer worden ingestoken. Er wordt wel 115.00 euro uitgegeven voor het repareren en op orde brengen van het huidige systeem. Het college moet wel kijken naar mogelijkheden voor een app en in car systemen en de gemeenteraad hierover ook voor de uitvoering en kosten van tevoren informeren.

De coalitiepartijen VVD, D66 en Deventer Belang legden het dus af tegen de oppositie met steun van de eigen coalitiepartner PvdA die zich daarmee dus niet aan de afspraak in het coalitieakkoord hield. Het voorsorteren op de verkiezingen in de gemeente is al ingezet met deze politieke omwenteling.

Over Salland TV

x

Check Also

Visie op hoger bouwen in Deventer: binnen vastgestelde criteria is er veel mogelijk

Er is een woningtekort en er moet de komende tijd flink gebouwd ...