Open brief Rob Poelman: waardevolle bomen kappen voor parkeerplaatsen?

Zoals jullie ongetwijfeld hebben vernomen heeft het Raalter College van B&W groen licht gegeven voor de uitbreiding van parkeerplaatsen bij station Raalte en Heino.  Tijdens de planvorming is de werkgroep Groene Agenda niet betrokken geweest. Helaas is de werkgroep Groene Agenda voortgekomen uit ‘Groen, samen doen!’ meer een PR-instrument dan een serieuze partij voor wethouder Melenhorst en het College van B&W.
Door Rob Poelman
Nu meldt de lokale pers over de plannen dat bij station Heino er naar de inpassing van de parkeerplaatsen in het groen wordt gekeken. Tja, ik nodig u allen uit om de stukken even door te nemen en dan is het duidelijk dat de aanleg van de parkeerplaatsen bij station Heino ten koste gaat van waardevolle bomen die notabene ook nog in de ecologische hoofdstructuur, de EHS, staan. Van inpassing in het groen is dus geen sprake.
Ik zou het op prijs stellen om de standpunten vanuit de Raalter politiek, u dus, te mogen vernemen. Ik zal mijn standpunt als contactpersoon van de landelijke Bomenstichting en actief lid van de werkgroep Groene Agenda alvast aan u verduidelijken en dat is rood licht voor de uitbreiding waarvoor het College heeft gekozen. (variant 1 terwijl variant 2 een goede mogelijkheid biedt mits er op snelheid wordt gehandhaafd). Ik zal dan ook t.z.t een zienswijze en een mogelijke bezwaarprocedure tegen velling van waardevolle bomen in de EHS gaan indienen.
Hopende op een spoedige reactie waarvoor bij voorbaat alvast hartelijk dank.

Het bericht Open brief Rob Poelman: waardevolle bomen kappen voor parkeerplaatsen? verscheen eerst op Opinie in Salland.


Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Kaveluitgifte fase 2 nieuwbouwplan Franciscushof Zuid in Raalte van start

De gemeente Raalte geeft opnieuw kavels uit in nieuwbouwplan Franciscushof Zuid. In ...