Ontwerpvergunning verleend voor pluimveehouder Erveweg Welsum

De gemeente Olst-Wijhe heeft een ontwerpvergunning verleend voor een uitbreiding van het aantal legkippen aan de Pluimveehouderij van de Maatschap Van der Weerd aan de Erveweg in Welsum. De aanvraag is op alle onderdelen getoetst en op grond van de regelgeving moet de ontwerpvergunning worden verleend. In de aanvraagprocedure heeft de gemeente diverse malen overleg gevoerd met zowel de vergunningaanvrager als de omwonenden. De bedrijfsvoering van de pluimveehouderij mag pas worden aangepast nadat de definitieve vergunning is verleend. De pluimveehouder wil met een nieuwe vergunning zijn bedrijf uitbreiden van 39.900 legkippen naar maximaal 61.986 legkippen.

Hiervoor zal één bestaande stal worden vervangen en groter worden herbouwd. Van de bestaande stallen zullen strooiselruimten in gebruik worden genomen zodat meer dieren kunnen worden gehouden in deze stallen. Door deze uitbreiding is er onder andere sprake van een uitbreiding van ammoniak, geur en fijnstof. Uitbreidingen van agrarische inrichtingen moeten worden getoetst aan diverse wet- en regelgevingen waarbij rekening moet worden gehouden met de Beste Beschikbare Technieken (BBT).  Zo worden de dieren in de stallen aan de Erveweg gehouden in een volièrehuisvestingsysteem en worden bij twee stallen warmtewisselaars geplaatst. Deze systemen geven respectievelijk een reductie op de emissie van ammoniak en fijnstof.

Op verzoek van de gemeente Olst-Wijhe heeft de GGD IJsselland advies uitgebracht over de aanvraag. Op een beargumenteerde wijze is het advies verwerkt in de ontwerpbeschikking. Na beoordeling van de aanvraag is geconcludeerd dat er door de beoogde uitbreiding geen sprake is van zodanige belangrijke nadelige gevolgen dat de vergunning dient te worden geweigerd. Aan de vergunning zullen voorschriften worden verbonden.

Over Salland TV

x

Check Also

Koninklijke Onderscheiding voor Wim Holterman uit Raalte

Burgemeester Rob Zuidema heeft zaterdagmiddag 15 juni tijdens de Korbeld Rohda Dag ...