Voor het Burgemeesterkwartier heeft het college van de gemeente Raalte ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan.

Inloopavond Raalter Burgemeesterkwartier

Deze worden nu 6 weken ter inzage gelegd. Voor iedereen is de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op het plan.  Op dinsdag 1 juli a.s. van 20.00 tot 22.00 uur is in het gemeentehuis, Zwolsestraat 16, ingang Trouwzaal, een inloopavond waar men zich op de hoogte kan stellen van het beeldkwaliteitplan en bestemmingsplan. De gemeente Raalte en haar samenwerkingspartner SallandWonen hebben een beeldkwaliteitplan opgesteld waarmee is ingestemd door het college.

Deze wordt na de ter inzage termijn ter vaststelling aan de raad aangeboden. De gemeente heeft een klankbordgroep samengesteld van omwonenden en enkele belangenroepen zoals de Volkshuisvestingsadvies-commissie, de gehandicaptenadviesraad, klantenpanel huurders en de seniorenraad. Deze klankbordgroep heeft geadviseerd en is nauw betrokken geweest bij het opstellen van het beeldkwaliteitplan. Het bestemmingsplan vormt vervolgens de juridische vertaling hiervan. De stukken liggen ter visie van 26 juni 2014 tot en met 6 augustus 2014.

Over Salland TV

x

Check Also

Zweten bij obstacle run tijdens het Sportfestival Olst

Zaterdag 8 juni kunnen sportievelingen zich weer naar hartenlust in het zweet ...