Misdaadcijfers in Olst-Wijhe blijven ook in 2021 laag

Het afgelopen jaar zien we opnieuw een sterke daling van de klassieke vormen van criminaliteit, zowel landelijk als in Olst-Wijhe. Na een sterke stijging van gedigitaliseerde fraude een aantal jaren geleden, zien we daar nu een stabilisatie in komen.
Terwijl landelijk het effect van de coronamaatregelen terug te zien is in het straatbeeld, is het aantal meldingen van overlast op straat in Olst-Wijhe nagenoeg gelijk gebleven met het jaar er voor. Helaas gold dit niet voor het aantal woninginbraken; terwijl landelijk het aantal inbraken daalde, lieten de cijfers in Olst-Wijhe een stijging zien. Het oppakken van een verdachte leidde direct tot het stoppen van inbraken. Ondanks de stijging van de cijfers is het gemiddelde aantal inbraken in Olst-Wijhe nog altijd lager dan het landelijk gemiddelde.

Focus
In het driehoeksoverleg (tussen burgemeesters, officier van justitie en lokale teamchefs in de regio IJsselland) is afgesproken om de focus van de politie de komende jaren te richten op twee hoofdthema’s: opsporing rond ondermijning en handhaving. Met die keuze spelen we in op wat wij zelf, maar ook onze inwoners zien en ervaren op straat. Om die reden is het ook zo belangrijk dat inwoners signalen blijven melden, zodat we op basis van de beste informatie de juiste keuzes kunnen maken.

Opsporing en ondermijning
Hierbij gaat het om de aanpak van drugscriminaliteit en van gedigitaliseerde criminaliteit, plus het bijdragen aan een veilig buitengebied. Met deze punten is al een start gemaakt. Zo is in 2020 een team opgericht dat werkt aan de hand van concrete signalen over overlast; door snelle en gerichte interventies hebben we de heterdaadkracht vergroot. Dit team heeft Salland-breed op deze manier ook afgelopen jaar (2021) meerdere drugsdealers weten aan te houden. De integrale samenwerking met de gemeenten in de aanpak van drugsoverlast heeft geresulteerd in diverse waarschuwingen en lasten onder dwangsom.

In 2021 is meer focus komen te liggen op de aanpak van digitale criminaliteit. Vanuit de IJssellandse gemeenten en de politie is een werkgroep gestart die de digitale veiligheid slagvaardig aanpakt en daarbij een breed palet aan maatregelen inzet. Zo wordt later dit jaar een aparte themaweek georganiseerd, waarin onder meer het ‘Mobile media lab’ in Salland komt. Het Mobile media lab is door iedereen te bekijken en op deze manier willen we inwoners in staat stellen om digitaal vaardiger te worden.

Dit jaar (2022) geven we ook een vervolg aan het project Veilig Buitengebied, waarin de focus ligt op overlast en criminaliteit die de veiligheid in het buitengebied bedreigen, van dumping van afval en diefstal van diesel of GPS-landbouwmachines tot drugshandel, illegale opslag in schuren, hennepteelt in natuurgebieden en xtc-labs. Doel van het project is het vergroten van de bewustwording, weerbaarheid en meldingsbereidheid onder inwoners en professionals in het buitengebied en het bevorderen van de samenwerking tussen publiek- en private partijen in de aanpak van de overlast en criminaliteit. In dit project werken de politie en de drie gemeenten samen met wildbeheereenheden, Staatsbosbeheer, LTO, waterschappen, Enexis, Sportvisserij, Omgevingsdienst, Veiligheidsregio, erfcoaches en Platform Veilig Ondernemen.

Handhaving
Hierbij gaat het om de openbare orde, verkeersoverlast en overlast en criminaliteit door jongeren. Het handhaven van de openbare orde en het veiliger maken van onze kernen blijft een belangrijke prioriteit. Dit geldt ook voor het aanpakken van verkeersoverlast; die aanpak en gerichte controles leveren vaak informatie op die we met een opsporingsbril ook voor andere zaken kunnen inzetten. Bij de jeugd richten we ons vooral op het voorkomen van overlast en criminaliteit. De vaste werkwijze is signaleren, adviseren en handelen. Zo wordt bijvoorbeeld doorverwezen naar HALT of voorlichting op school gegeven.

Oproep
Dorpen en wijken veiliger maken, doen we samen! Daarom vragen we als gemeente Olst-Wijhe en politie IJsselland-Zuid (Deventer, Raalte en Olst-Wijhe) om altijd een melding te doen als u verdachte omstandigheden ziet. Dat kan via internet (www.politie.nl), telefonisch (0900-8844) of anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

 

Over Salland TV

x

Check Also

Start verkoop bedrijfskavels op bedrijventerrein De Meente Noord in Olst

De gemeente Olst-Wijhe start op 12 juli met de verkoop van bedrijfskavels ...