Olst-Wijhe formeel lid lobby-orgaan kleine gemeenten K80

Het college van B&W van de gemeente Olst-Wijhe heeft besloten formeel deel te nemen aan het netwerk K80 en wethouder Hans Olthof af te vaardigen als lid van het dagelijks bestuur. Olst-Wijhe is een van de oprichters van de K80 en maakt al vanaf de start in 2020 deel uit van de ambtelijke en bestuurlijke kopgroep van dit netwerk.

De K80 is oorspronkelijk opgericht als reactie op de herijking van het gemeentefonds die zeer negatief voor kleine gemeenten leek uit te pakken. K80 is op onder meer dit gebied spreekbuis/lobbyorgaan voor kleine gemeenten richting VNG en Rijk. Daarnaast richt dit netwerk zich ook op kennisdeling en uitwisselen van expertise. Wethouder Olthof: “Ik ben blij dat bijna zestig kleine gemeenten zich aansluiten bij dit netwerk. Nergens is de democratie zo dichtbij als in deze gemeenten. Het is heel goed dat we gezamenlijk ons geluid laten horen richting VNG en Rijk en dat we onze samenwerking nu officieel maken. Samen komen we namelijk verder en kunnen we elkaar versterken.”

Om onder meer de belangenbehartiging kracht bij te zetten is besloten tot het officieel oprichten van K80 als netwerk. Op vrijdag 25 februari vindt de digitale oprichtingsvergadering plaats. De afgelopen maanden hebben veel kleine gemeenten aangegeven graag tot dit netwerk te willen toetreden. De teller staat inmiddels op bijna 60 gemeenten.

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...