Minstens jaar vertraging werkzaamheden N337: “Het blijkt ineens lastig te worden”

Oorspronkelijk was de provincie Overijssel van plan om rond het einde van 2023 een start te maken aan fase 1 van het project N337. Nu blijkt het project minstens een jaar vertraging op te lopen door de stikstofuitstoot tijdens en na afloop van de werkzaamheden.

Het project zou bestaan uit onderhoud en herinrichting van het wegdek van de provinciale weg tussen Zwolle en Deventer, aangezien deze niet overal meer in goede staat is.

Stikstofvergunningen
De provincie laat weten: “Voor het uitvoeren van alleen groot onderhoud is geen stikstofvergunning nodig. Echter, wanneer de weg opnieuw ingericht wordt, is het noodzakelijk om een stikstofvergunning te krijgen. De herinrichting mag niet leiden tot een verhoogde uitstoot van stikstof op Natura2000-gebieden. Op dit moment is niet duidelijk op welke wijze dit gerealiseerd kan worden.”

Natura 2000
De rijksoverheid omschrijft Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Natura 2000-gebieden worden plant- en diersoorten die in Europa bedreigd zijn en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden.

Plannen uitgesteld
Biem Buijs, woordvoerder Gedeputeerde Staten bij Provincie Overijssel, vertelt over de uitgestelde plannen: “We zijn er de afgelopen weken al mee bezig geweest, maar het zat er nog niet heel lang aan te komen.” De uitdaging voor de vergunningen heeft volgens Buijs met verschillende zaken te maken: “Is er bijvoorbeeld genoeg materieel beschikbaar en wat kan elektrisch, zodat je niet met een dieselmachine aan de slag hoeft te gaan? En als het materiaal er dan niet is, terwijl er vanuit is gegaan dat de plannen wel doorgaan, blijkt het ineens lastig te worden en wordt duidelijk dat je het toch niet helemaal rond krijgt.”

Speelt overal in Nederland
Buijs voegt toe: “Het algemene verhaal is dat dit deze kwestie overal in Nederland speelt. Er is maar een beperkt aantal bouwbedrijven dat met minder stikstofemissie kan werken. Wie er als eerst bij was met het reserveren van de apparatuur, heeft het nu het best. Het gaat om heel veel projecten en hoe dichterbij Natura2000 gebieden, hoe groter het probleem.”

Of de uitgestelde plannen gevolgen hebben voor de volgende fases is volgens Henk Voerman, senior communicatieadviseur stikstof bij Provincie Overijssel, nog niet te zeggen: “Ik verwacht het niet, omdat het hier om groot onderhoud gaat.” Of de stikstofuitstoot daadwerkelijk hoger zou uitpakken door de werkzaamheden, wordt volgens Voerman op dit moment onderzocht.

Fase 1
Deze fase zou bestaan uit de aanleg van rotonde De Meente in Olst, de herinrichting van de bebouwde kom van Den Nul, de verbeteringen in de bebouwde kom van Olst (inclusief de oversteek bij de Veerweg) en tenslotte het aanbrengen van nieuw asfalt op een aantal wegdelen tussen rotonde De Kneu in Olst en de bebouwde kom van Den Nul.

 

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Powered by WPeMatico

Over Salland TV

x

Check Also

Kerkklokken Nicolaaskerk Heino mogen dagelijks luiden

De klok van de Nicolaaskerk in het centrum van Heino mag weer ...