Zijn de markten in Raalte, Heino en heeten nog wel levensvatbaar?

Het aantal standplaatsen op de warenmarkten in Raalte, Heino en Heeten neemt af. De verwachting is dat deze daling doorzet als er niet wordt ingegrepen. Daarom is er onderzoek gedaan naar toekomstbestendige warenmarkten en standplaatsen. De aangedragen adviezen worden in samenspraak met de marktcommissie en marktondernemers nader verkend.

Wethouder Dennis Melenhorst: “De warenmarkten zijn niet alleen goed voor de economie, maar ook voor levendigheid en gezelligheid in de centra. Het is dan ook belangrijk dat ze blijven bestaan. Het advies van adviesbureau Seinpost bestaat grofweg uit twee sporen: verzelfstandiging van de markten of aanpassing van de markttarieven. We gaan beide sporen nader verkennen.”

Verkenning adviezen

Bij verzelfstandiging komt de organisatie van de markt in handen van de marktondernemers. Ze nemen daarbij een aantal taken en verantwoordelijkheden van de gemeente over. Dit zou volgens adviesbureau Seinpost kunnen leiden tot lagere tarieven voor de standplaatshouders, meer flexibiliteit en meer ondernemerschap. Mocht de verzelfstandiging van de warenmarkten niet lukken, dan is het advies om de huidige markttarieven te evalueren. Verlaging of bevriezing van de markttarieven zouden in dat geval opties kunnen zijn.

Gemeenteraad

De resultaten van het onderzoek, de voorgenomen verkenning tot onder ander verzelfstandiging en mogelijke vervolgstappen worden na de zomer met de gemeenteraad besproken.

Powered by WPeMatico

Over Salland TV

x

Check Also

Sportpark Heeten meest geschikte plek voor nieuwbouw St. Bernadetteschool

Sportpark Heeten is de meest geschikte locatie voor nieuwbouw van de St. ...