Meer aandacht voor sociale huurwoningen

Woningcorporaties investeerden afgelopen jaar in kwalitatieve en duurzame verbeteringen van bestaande woningen. De coronacrisis had vorig jaar geen grote effecten op de sociale huurmarkt. In 2021 en de komende jaren worden veel nieuwe huurwoningen gebouwd door corporaties. Nieuwbouw is belangrijk om doorstroming op de woningmarkt te houden.

Corporaties en gemeente maken ieder jaar afspraken om te zorgen voor voldoende woningen van goede kwaliteit. Corporaties investeerden voornamelijk in de bestaande woningvoorraad. Vorig jaar werden er geen nieuwe sociale huurwoningen opgeleverd. Enkele nieuwbouwprojecten liepen vertraging op. Bij het maken van de afspraken met corporaties was dit bekend.

Nieuwbouw

De komende jaren worden er veel nieuwe sociale huurwoningen gebouwd. Wethouder Rob de Geest: “Nieuwbouw is belangrijk om doorstroming op de woningmarkt te houden. In nieuwe wijken als Steenbrugge, Tuinen van Zandweerd en de Bathmense Enk 3 worden nieuwe woningen gebouwd. Ook op andere locaties in de stad komen er extra sociale huurwoningen bij, bijvoorbeeld bij de entree van de Rivierenwijk.”

Leefbaarheid in de wijken

De leefbaarheid in wijken en buurten heeft grote aandacht van gemeente en corporaties. De Geest: “Vorig jaar zijn we gestart met de zogenaamde wijkgerichte aanpak. We hebben 2020 gebruikt om de krachten te bundelen met alle maatschappelijke partners in de wijken. Samen zetten we stappen om te bouwen aan leefbare wijken en buurten. Het is belangrijk dat inwoners prettig in bestaande wijken kunnen blijven wonen.”

Coronacrisis

Hoewel het aantal verhuizingen in april en mei 2020 relatief laag was, had de coronacrisis geen grote effecten op de sociale huurmarkt. De corporaties zagen geen merkbaar effect van corona op bijvoorbeeld overlast of huurachterstanden.

Verbeteren van woningen

Corporaties hebben afgelopen jaar geïnvesteerd in kwalitatieve en duurzame verbeteringen van woningen. De Geest: “Naast nieuwbouw is het verbeteren van bestaande woningen erg belangrijk. Een nieuwe gevel of een nieuw dak op een oudere woning maakt een woning niet alleen duurzamer, het is ook een stuk comfortabeler voor de bewoners.”

Stichting Woonwagenbeheer

In 2020 richtten Rentree en Ieder1 de Stichting Woonwagenbeheer Deventer op. Deze Stichting neemt het woonwagenbeheer in Deventer op zich. De woonwagens van Rentree en de eerste gemeentelijke woonwagens werden in 2020 overgebracht naar deze Stichting.

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Peuterspeelzaal ’t Spölhuusken uit Diepenveen blijft behouden!

Afgelopen januari werd door het bestuur van Peuterspeelzaal ’t Spölhuusken uit Diepenveen ...