Lemelerveldse suikerfabriek nieuwbouwplan

Het braakliggende terrein bij de Driepuntbrug in Lemelerveld krijgt een aansprekende invulling. Bouwbedrijf Bongers uit Dalfsen heeft op eigen initiatief en na overleg met de gemeente Dalfsen een plan ontwikkeld voor nieuwe woonbebouwing in de vorm van twee gebouwen met elk 4 appartementen en daarnaast aan weerszijden 4 twee-onder-een kap woningen.

De nieuwe woongebouwen worden onder architectuur gebouwd, waarbij de vroegere suikerfabriek het uitgangspunt vormt. Zo hebben de gebouwen nagenoeg dezelfde vorm als de oude fabriek en zijn de oude ramen van de fabriek herkenbaar. Met verschillende stalen elementen wordt het geheel verfraaid en een verwijzing gemaakt naar de NIJL. Voordat het woningbouwplan definitief is, wordt het eerst besproken met de direct omwonenden. Na eventuele aanpassingen gaat het in verkoop.

Dit project is na het grootschalige Centrumplan, de N348 brug, kunstwerk Tolplaats, de plannen voor een Fietsstraat en de voorgestelde invulling voor Locatie Jansen, het zesde concrete project dat op stapel staat als uitvoering van de samen met het dorp opgestelde visie: De blik op het kanaal van Lemelerveld. In deze dorpsvisie staat dat het gewenst is om deze belangrijke plek in de structuur en de historie van het dorp verder te versterken. In de ‘Kanaalvisie’ is de ambitie uitgesproken voor bebouwing die verwijst naar het verleden van Lemelerveld en de uitstraling van het dorp verder vergroot. Dit plan draagt daar aan bij.

De Beetwortelsuikerfabriek, waar ruim een eeuw geleden suikerbieten werden verwerkt, was de grootste aanleiding voor het ontstaan en de ontwikkeling van het dorp Lemelerveld. Bijna 100 jaar geleden sloot defabriek haar deuren in 1917.

Daarna zijn de gebouwen gebruikt door de Nederlandse IJzerconstructiewerkplaats Lemelerveld, afgekort NIJL. Na verhuizing van dit bedrijf naar bedrijventerrein ’t Febriek, zijn de verouderde gebouwen afgebroken. Op de vroegere plek van de suikerfabriek is nu Kultuurhus de Mozaïek gevestigd en gedeeltelijk het winkelcentrum Kroonplein. Belangrijke aanleiding voor de vestiging van de fabriek destijds, was de ligging van deze plek op het kruispunt van het Overijssels Kanaal van Zwolle naar Hancate en de zijtak hiervan richting Deventer.

Op deze plek, die Deventer Punt heet, is na de meest recente eeuwwisseling de Driepuntbrug gebouwd. Een markante fiets- en voetgangersbrug die drie oevers met elkaar verbindt met een bijzondere constructie. De nieuwe bebouwing vormt samen met de Driepuntbrug een fraai totaalbeeld. De appartementengebouwen staan aan weerszijden van het fietspad en vormen als het ware de poort voor het fietsverkeer vanaf de Driepuntbrug de Nieuwe Landen in. Bovendien versterken ze de zichtlijn vanaf de Wagenmansbrug en daarmee de stedenbouwkundige structuur van het dorp.

Wethouder Klaas Agricola vertelt: ‘Deze belangrijke plek ligt al een aantal jaren braak in afwachting van bouwplannen. Verschillende bedrijven hebben belangstelling getoond, maar met Bongers is het gelukt om tot overeenstemming te komen. De gemeente is blij dat deze markante beeldbepalende plek nu een invulling krijgt die het verdient’.

Gert van Marle van Bouwbedrijf Bongers: ‘In een voor de bouw moeilijke tijd moet je als aannemer juist innovatief zijn.

Eén van de manieren is om samen met gemeenten invulling te geven aan ontwikkeling van inbreidinglocaties. Zo is dat ook gegaan bij de gemeente Dalfsen. Het mooie van het “Sukerbietn febriek” plan is, dat we een nieuwbouwwijk toch een stuk nostalgie mee kunnen geven. De vroegere “Suikerbieten” fabriek stond dan weliswaar een paar honderd meter verderop, maar wel aan het kanaal. De appartementen worden ook voorzien van een naam uit deze periode om zodoende iedere voorbijganger tot nadenken te zetten.’

Aanzicht_Suikerfabriek_met_nieuwe_situatie

 

Over Salland TV

2 Reacties

  1. I only ovulated one egg viagra vs cialis forum Among the several existing subclassifications of breast cancer, a subtype that generates great concern among caregivers is the one whose cells do not present estrogen receptors ERs on their surface, namely, ER negative tumors

  2. levitra precio 10 mg Freddy wRxRFYISABKRXF 6 17 2022

x

Check Also

Southern musical ‘Old man on the frontporch’ op Juke Joint Stage

In de Juke Joint area op Ribs & Blues is weer van ...