Het publieke omroep-bestel zal nooit groter worden dan acht organisaties. De huidige omroepen WNL en PowNed kunnen na een positieve beoordeling in het bestel blijven als ze zich aansluiten bij een van de zes andere ledenomroepen, die naast de NOS en de NTR overblijven.


Landelijk – Politiek wil acht landelijke publieke omroepen

Dat schrijft minister Marja van Bijsterveldt aan de Tweede Kamer. Het bestel blijft ook na 2016 open, mits aspirant-omroepen zich aansluiten bij een bestaande omroeporganisatie. WNL en PowNed moeten in 2014 minimaal 150.000 leden hebben en hun toegevoegde waarde hebben bewezen.De omroepcombinaties die na 2016 overblijven zijn AVRO-TROS, VARA-BNN en KRO-NCRV. Omroepen die zelfstandig blijven zijn de EO, MAX en VPRO. De NOS en NTR blijven zelfstandige taakomroepen zonder leden.

Als omroepen toch niet samengaan, zal Van Bijsterveldt ze dwingen tot fusie. PowNews-hoofdredacteur Dominique Weesie heeft vrijdag in het NCRV-programma Lunch! laten weten dat PowNed onder geen beding gaat fuseren. Hij ziet de omroep dan nog liever opgeheven worden. Volgens Weesie is een optie dat PowNed verdwijnt uit het bestel en naar de commerciëlen gaat.

In de mediabrief aan de Tweede Kamer staat verder dat de minister regionale en landelijke omroepen gaat vragen om binnen een half jaar met voorstellen te komen om met elkaar te integreren. Ze noemt dit een ingrijpende hervorming en vereenvoudiging van het publieke bestel. Een regionale vensterprogrammering behoort tot de opties. Daardoor krijgen kijkers in bijvoorbeeld Groningen andere programma’s op Nederland 3 voorgeschoteld dan kijkers in Noord-Holland.

Het kabinet vindt dat het Nederlandse publiek beter wordt bediend als landelijke en regionale omroepen gezamenlijk programma’s maken. Daardoor ontstaat een gevarieerder aanbod en wordt ook het bereik van de regionale omroepen verbeterd. Het kabinet spreekt komende maanden met de nieuwe provinciale bestuurders in het Interprovinciaal Overleg.

Onderwerp van gesprek zal zijn hoe de nieuwe verdeling van de verantwoordelijkheden tussen Rijk en provincie kan bijdragen aan een efficiënter publiek bestel. De mediabrief is een uitwerking van het regeerakkoord waarin staat dat de mediabegroting in 2015 met 200 miljoen euro wordt gekort. Daarvan komt ruim 125 miljoen euro voor rekening van de publieke omroep. De rest van de bezuinigingen worden opgebracht door onder meer de Wereldomroep en het Muziekcentrum van de Omroep. Het huidige budget bedraagt jaarlijks 900 miljoen euro.

Voor het in stand houden van het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor is jaarlijks 14 miljoen euro beschikbaar. De Radio Kamer Filharmonie wordt afgebouwd. Het kabinet wil eenmalig bijdragen aan een gedegen plan voor een verzelfstandiging van het Metropole Orkest. Mogelijk wordt Almere de thuisbasis van het orkest.

Over Salland TV

x

Check Also

De voordelen van een elektrische fiets

Nederlanders zijn echte fietsers. We leren het op jonge leeftijd, doen op ...