Leerlingen Carmel College Salland helpen ROVA

Leerlingen uit VWO 4 van het Carmel College Salland in Raalte maken -als deelnemer van het educatieve project ‘Adviseurs van de Toekomst’- een actieplan voor ROVA om gezinnen te helpen minder afval te produceren. ‘Adviseurs van de Toekomst’ is een project van Natuur en Milieu Overijssel. Leerlingen uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs vormen een aantal wekenlang een adviesbureau dat een maatschappelijk vraagstuk onder de loep neemt.

In een circulaire economie is al het afval een grondstof voor nieuwe producten. 100 jaar geleden was er helemaal geen afval. Etensresten of keukenafval werden als diervoeding gebruikt. Zelfs de tonnetjes uit de wc’s werden opgehaald om de inhoud op de akkers te verspreiden. Dat was pas een circulaire economie! Zonde dus eigenlijk, dat er tegenwoordig zoveel afval moet worden verbrand. Als Adviseurs van de Toekomst gaan leerlingen uit Raalte aan de slag met concrete plannen om gezinnen te helpen een verschil te maken.

Om een goed advies op te kunnen stellen, verdiepen de leerlingen zich in de verschillende manieren om afval te verminderen en hergebruiken. De meest succesvolle oplossingen werken zij uit tot een concreet actieplan voor gezinnen. De vijf leerlingenadviesbureaus presenteren hun actieplan over een paar weken aan ROVA en partners van het programma Circulaire Economie van de Provincie Overijssel.

Programma Circulaire Economie
Overijssel is hard op weg naar een circulaire economie. Provincie Overijssel wil de nationale doelstellingen halen: de economie in 2050 volledig laten draaien op producten en grondstoffen die worden hergebruikt. Provincie Overijssel doet dit samen met het bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek, beleid, uitvoering en bestuur. Zij gaan er met elkaar voor zorgen dat deze transitie Overijssel een economische impuls geeft. Provincie Overijssel wil ook graag jongeren betrekken bij de transitie, onder andere door het educatieve project Adviseurs van de Toekomst.

Adviseurs van de Toekomst
De frisse blik en creativiteit van jongeren kunnen professionals helpen met verrassende ideeën en nieuwe inzichten! Het educatieve project Adviseurs van de Toekomst van Natuur en Milieu Overijssel koppelt het onderwijs aan overheden, bedrijven en organisaties rondom actuele duurzaamheidvraagstukken en beleidsprogramma’s. Leerlingen en studenten uit het voortgezet onderwijs en het MBO gaan als adviesbureau aan de slag met een echte opdracht bij een echte opdrachtgever. Adviseurs van de Toekomst draait sinds 2012 in Overijssel en er hebben al ruim 200 klassen aan deelgenomen.

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Film kijken met extra dobberbeleving bij Drijf-In Bioscoop in Hardenberg

Op zaterdag 27 juli kun je in de haven van Hardenberg dobberend ...