Landelijk en regionaal onderzoek naar gezondheid ouderen en volwassenen

Het landelijk gezondheidsonderzoek voor volwassenen en ouderen gaat van start. Voor dit onderzoek, de Gezondheidsmeter Volwassen en Ouderen 2020, krijgen in totaal krijgen ruim 1,1 miljoen inwoners in Nederland van 18 jaar en ouder een vragenlijst van de regionale GGD. In regio IJsselland betreft het 32.000 inwoners. Zij ontvangen op 15 of 16 september de uitnodiging voor deelname aan dit vragenlijstonderzoek in de brievenbus.

De GGD Gezondheidsmeter vindt elke vier jaar plaats. Met de uitkomsten kijken we per gemeente wat nodig is om de gezondheid en leefstijl van inwoners te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan betere fiets- en wandelpaden in de omgeving of voorzieningen in de wijk. Door samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert het onderzoek ook informatie op over de gezondheid van heel Nederland.

Achtergrond

De GGD verzamelt informatie via een vragenlijst met vragen over gezondheid, leefgewoonten en woonomgeving. Ook zijn vragen over Corona toegevoegd. De gemeente gebruikt de resultaten van het onderzoek voor het gezondheidsbeleid. Bijvoorbeeld hoeveel inwoners roken er of hebben er overgewicht? Passen de voorzieningen bij wat mensen nodig hebben om zo gezond mogelijk te leven? Zijn er veranderingen vergeleken met het onderzoek van vier jaar geleden? En hoe zit het met de landelijke cijfers en met de cijfers van andere gemeenten? Op basis van al deze gegevens stelt de gemeente elke vier jaar de gemeentelijke nota gezondheidsbeleid vast.

Doelgroep van het onderzoek

Het CBS heeft voor alle GGD’en personen geselecteerd die een vragenlijst ontvangen. De GGD nodigt alleen die geselecteerde mensen uit. Alle geselecteerde personen vormen samen een doorsnee van de totale Nederlandse bevolking. Daarom mag alleen degene die persoonlijk uitgenodigd is de vragenlijst invullen. Herinneringsbrieven worden alleen verstuurd naar personen van wie nog geen ingevulde vragenlijst is ontvangen.

Privacy

Deelname aan de Gezondheidsmonitor is vrijwillig. De privacy van de gegevens wordt beschermd zoals dat in de Wet bescherming persoonsgegevens beschreven staat.

Voor meer informatie: www.ggdijsselland.nl/onderzoek


11272 GGD_hoe-gaat-het_schetsen_Poster-DEF-HR.pdf

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Film kijken met extra dobberbeleving bij Drijf-In Bioscoop in Hardenberg

Op zaterdag 27 juli kun je in de haven van Hardenberg dobberend ...