Nieuw lokaal initiatief voor senioren; een breed netwerk op gebied van wonen, zorg, welzijn en financin

Zet Corona senioren eerder aan tot voorbereidingen op kwetsbare toekomst?

Nieuw lokaal initiatief voor senioren; een breed netwerk op gebied van wonen, zorg, welzijn en financiën

Bij onverwachte omstandigheden als ziekte, het overlijden van de partner maar ook Corona kunnen (kwetsbare) senioren voor grote uitdagingen komen te staan. Te maken keuzes moeten dan vaak halsoverkop worden gemaakt. Deze kunnen verkeerd uitpakken als niet bekend is wat de mogelijkheden zijn en men niet goed weet hoe en waar ze moeten beginnen. In zo’n situatie komt er veel op senioren af op de uiteenlopende gebieden van wonen, welzijn, zorg en financiën. Twente beschikt over veel goede publieke en private initiatieven om de (kwetsbare) senior hierbij te ondersteunen. Echter, het overzicht en de onderlinge samenwerking ontbreekt vaak. ErinThuis is een maatschappelijk initiatief uit Twente dat (kwetsbare) senioren ondersteunt door deze brede hulpvraag van senioren te signaleren. Ook informeert zij senioren over de ondersteuningsmogelijkheden en de weg daarnaar toe en indien gewenst zet zij hulp in door senioren door te verwijzen naar betrouwbare en deskundige organisaties. ErinThuis verricht nu een onderzoek naar nut en noodzaak van een dergelijk multidisciplinair netwerk en daarbij is ook uw mening van belang.

Het inventariseren van alle mogelijkheden op gebied van wonen, zorg, welzijn en financiën en het nemen van de juiste stappen is een hele opgave, helemaal in een situatie van crisis. Helaas haken veel senioren daardoor af, stellen beslissingen uit en blijven vaak te lang wonen in hun huidige woning. Tot het moment dat dat niet meer kan en ze halsoverkop tot beslissingen worden gedwongen die mogelijk anders waren uitgevallen als de senior zich op tijd heeft laten informeren over de mogelijkheden. ErinThuis heeft goed in beeld welke producten en diensten er voor senioren in Twente zijn en brengt dat in kaart, afgestemd op de persoonlijke situatie, na een intakegesprek bij de senior thuis. Dit stelt senioren in de gelegenheid, binnen het brede spectrum van wonen, welzijn, zorg en financiën, tijdig en weloverwogen de juiste beslissingen nemen. ErinThuis stelt vervolgens haar brede en betrouwbare lokale netwerk van zowel profit als non-profit organisaties ter beschikking. Daarbij kan gedacht worden aan makelaars, notarissen, verhuizers en hypotheekadviseurs maar ook (thuis)zorg- en welzijnsorganisaties en huisartsen. Het als senior behouden van de eigen regie en het maken van eigen keuzes en beslissingen staat bij ErinThuis centraal, net als het voorkomen van financieel misbruik door onbetrouwbare organisaties.

Momenteel verricht ErinThuis een enquête onder de doelgroep senioren om de ervaringen en verwachtingen van senioren ten aanzien van het netwerk nog beter in kaart te kunnen brengen. Deelname aan deze enquête door senioren (65+) uit Twente is voor ErinThuis bijzonder waardevol. Het doel van het onderzoek is om te achterhalen hoe groot de behoefte is aan een breed plaatselijk netwerk van bedrijven, instellingen en organisaties met 1 aanspreekpunt in uw regio. Het doel is tevens om te achterhalen welke taken het netwerk in de ogen van de senior dient te vervullen. De enquête gaat ook in op de invloed van COVID-19 op de voorbereidingen die senioren al dan niet treffen voor de toekomst.

Woont u in Twente en 65 jaar of ouder dan vernemen we graag uw reactie op dit initiatief door de enquête in te vullen via de link op de website: www.erinthuis.nl of rechtstreeks via de link: https://nl.surveymonkey.com/r/ErinThuisNetwerk

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...