Het wordt makkelijker om een te koop staande woning te verhuren.


Koopwoningen verhuren stukken makkelijker

De ministerraad is akkoord gegaan met een voorstel van minister Spies van Binnenlandse Zaken. Het kabinet hoopt met deze aanpassing onnodige leegstand tegen te gaan.Door de economische crisis duurt het langer voordat woningen worden verkocht. Het voorstel houdt in dat de verplichting voor gemeenten om een maximale huurprijs vast te stellen vervalt. Ook mogen gemeenten niet langer eisen stellen aan de te verlenen vergunning als die voorwaarden niet in de wet staan.

Huizen die zijn bestemd voor sloop of renovatie mogen straks maximaal 7 jaar worden verhuurd, nu is dat nog 5 jaar. Ook kan er langer in leegstaande kantoren worden gewoond. Mensen die een woning huren op basis van de Leegstandwet hebben wel minder rechten dan andere huurders. Op het moment dat het huurcontract eindigt, kan de huurder gedwongen worden de woning verlaten. Banken en huiseigenaren kunnen zo altijd garanderen dat de woning leeg wordt opgeleverd.

Over Salland TV

x

Check Also

De voordelen van een elektrische fiets

Nederlanders zijn echte fietsers. We leren het op jonge leeftijd, doen op ...